Planprogram Fjällbacka hamnområde

Förstora bilden

Fjällbacka hamnområde är med sina starka kultur- och landskapsvärden en plats som är av stor vikt för ortens och kommunens identitet. Det är samtidigt en plats där många funktioner, intressen och önskemål om olika typer av utveckling ska rymmas på en begränsad yta, och där det finns utmanande förutsättningar såsom bristande markstabilitet.

För att ta ett helhetsgrepp och för att försöka hitta lämpliga lösningar på strukturella problem som med tiden uppstått i Fjällbackas hamn och närliggande landområden har kommunen tagit fram ett planprogram för Fjällbacka hamnområde, som 2011-05-04, § 141 godkändes av kommunstyrelsen som ett underlag för fortsatt planläggning och utveckling av Fjällbacka.

Syfte med planprogrammet är att redovisa pågående förändringar och utvecklingstendenser, att peka på några problem som behöver lösas och skissera olika utvecklingsmöjligheter samt ge förslag på hur det fortsatta arbetet kan bedrivas. Vidare är syftet att planprogrammet ska utgöra en helhetsvision om hur hamnen och närliggande landområden bör utvecklas. Planprogrammet ska också ligga till grund för kommande planering.

Handlingar planprogram Fjällbacka hamnområde

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede