Program Grebbestad östra

Program Grebbestad östraFörstora bilden

Programområdet ligger öster om Grebbestad tätort och omfattar cirka 250 hektar. Området avgränsas i väster av Grebbestads tätort, i öster av Kloppekärr, Sör-Kärra och Kärret, i norr av Greby gravfält och i söder av Stockeledet.

Syftet med programmet är att möjliggöra för en utveckling av Grebbestad mot öster. Programmet ska skapa utvecklingsmöjligheter för bostäder, verksamheter, offentlig service, rekreation och grönområden. Programmet ska dessutom redovisa hur utvecklingen kan koppla ihop Grebbestad centrum, Tanums station och Tanumshede.

Kommunfullmäktige har godkänt programmet enligt beslut 2020-10-26 § 115.


Programhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede