Planskiss Grebbestadskilen

Foto över Grebbestad hamn

Planskissen för Grebbestadkilen godkändes av kommunstyrelsen 2009-11-04, § 230, som underlag för fortsatt planering och utveckling av Grebbestad.

Syftet med planskissen är att redovisa pågående förändringar och utvecklingstendenser, samt ge förslag på hur det fortsatta arbetet kan bedrivas. Avsikten är att planskissen ska utgöra en idé eller vision om hur hamnen i Grebbestad bör utvecklas. Planskissen ska ligga till grund för kommande planering.

Under sommaren 2009 gavs möjligheter att lämna synpunkter på planskissen på motsvarande sätt som vid ett programsamråd. De synpunkter som kom in har sammanställts och kommenterats. På så sätt har hänsyn tagits till dem i arbetet med den nu godkända planskissen. Kommunen bedömer att planskissen i juridisk mening motsvara ett planprogram.

Handlingar planskiss Grebbestadskilen

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede