Spökfiske

Tanums kommun bedriver under 2023 ett spökfiskeprojekt där yrkesfiskare draggar och proffsdykare dyker efter förlorade fiskeredskap.

Projektet har varit mycket lyckosamt och flera hundra hummertinor bärgats. Dessutom har många humrar, torskar släppts tillbaka i havet.

Projekten finansieras av EU:s havs- och fiskerifond via Jordbruksverket samt av Länsstyrelsen i Västra Götaland via LOVA. Medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom 1:4 EHFVF-medel för draggning och upptag av förlorade fiskeredskap .

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede