Somriga sopor

Stripad container i Fjällbacka

Inför sommarsäsongerna gör Tanums kommun en extra satsning på sopor i samhällena.

Vi förbereder oss på att det är många som kommer att besöka vårt vackra område även i sommar. Med många människor i rörelse kan det dock lätt bli mycket nedskräpning.

På några platser där det är mycket människor i rörelse kommer de stripade containrarna med små inkastluckor tillbaka för en trevligare miljö. Där kan de som gästar Tanums kommun slänga sina sopor. Hushållssopor hänvisas som vanligt till sophanteringen som är knuten till ditt boende och till återvinningsstationerna.
Även Tanum hamnars klistrade glasigloos är tillbaka.

Somriga sopor har fått nya vänner
I sommar har vi även passat på att dekorera ett antal papperskorgar och tillfälliga extratoaletter.
Skärgården, hällristningar och Bohusleden är några av våra vackra platser och sevärdheter som nu pryder våra papperskorgar och nya extra toaletter.

De extra toaletterna har placerats ut på allmänna platser där det är mycket folk i rörelse och behoven är större än utbudet. Målsättningen är nybyggnation av fler allmänna toaletter där det är möjligt, i väntan på det är detta en tillfällig lösning. Där vi inte kan ansluta vattentoaletter placerar vi ut torr-toaletter. Vi passar på att tipsa om vår fina kommun med vackra bilder och hänvisar till var man kan läsa mer om vad som finns att se och göra på våra destinationer.

Målet med satsningen är att minska nedskräpningen och göra miljön mer attraktiv för boende och besökare.

Tack! Tillsammans gör vi skillnad.

Stripad papperskorg och extra-toalet

Sommaren 2021 har vi placerat ut dekorerade papperskorgar och extra-toaletter på populära platser.

Stripad container i Fjällbacka

Tanums Hamnar sätter sommartid ut extra glasigloos som komplement till sin vanliga sophantering.
Ett rent hav – vår framtid!

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede