Somriga sopor

Stripad container i Fjällbacka

Inför sommarsäsongerna gör Tanums kommun en extra satsning på sopor i samhällena.

När många människor besöker oss kan det lätt bli mycket nedskräpning. På några platser där det är mycket människor i rörelse har vi placerat stripade containrar med små inkastluckor och i gästhamnarna stripade glasåtervinnings-igloos, för en trevligare miljö. Där kan de som gästar Tanums kommun slänga sina sopor.

Målet med satsningen är att minska nedskräpningen och göra miljön mer attraktiv för boende och besökare

Hjälp oss så att vi tillsammans kan skapa en attraktiv och ren miljö för våra invånare och besökare. Hushållssopor hänvisas som vanligt till din soptunna, förpackningar av papper, plast, plåt kan du lämna på någon av återvinningsstationerna och grovsopor till återvinningscentralen på Tyft eller Hamburgsund.

Tack! Tillsammans gör vi skillnad!

Stripad container i Fjällbacka

Tanums Hamnar sätter sommartid ut extra glasigloos som komplement till sin vanliga sophantering.
Ett rent hav – vår framtid!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede