Hållbar skärgård

Kajakpaddling i solnedgång
Kajaktoalett

”Hållbar Skärgård” är ett Leaderprojekt vars syfte är att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i vår skärgård.

Tanums kommun är projektägare men initiativtagare och drivande för projektet är flera av våra kajakentreprenörer i kommunen. Projektets fokus ligger på förbättrad infrastruktur, bland annat fler skärgårdstoaletter, men också att bilda en organisation som fortsatt ska arbeta för skötsel och vård av vår skärgård.

Projektet löper under 2,5 år och medfinansieras av Västkuststiftelsen och Tanums kommun.

Om projektet
Projektet "Hållbar skärgård" är ett proaktivt arbete för att möta det ökande trycket av besökare i Bohusläns skärgård.
Under tre år skapa en organisation vars syfte är att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i skärgården i Tanums kommun.

Det handlar om att skapa fysiska platser för övernattning och toaletter, skapa en organisation för skötsel av toaletter och platser, få till stånd regelbundna strandstädaråtgärder och skapa eller engagera befintlig organisation som arbetar med privatfinansierad naturvård på olika sätt i Bohuslän. Projektet vill även öppna upp kustsamhällena för paddlande gäster, så att de känner sig välkomnade att ta del av det som erbjuds i land.

Projektledare är Ingela Holgersson, kontakta henne gärna om
du vill veta mer om projektet. Ingela nås på mobiltelefon
0708-12 20 29 eller på e-post.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden
Logotyp för Leader
Logotyp för Leader Bohuskust

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede