Hållbar skärgård

Tält på ö samt person som blickar ut över havet

Fotograf: Lukasz Warzecha

Skärgårdstoalett på ön Käften

Hållbar Skärgård
Hållbar skärgård är en ideell förening vars syfte är att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i Bohusläns vackra skärgård. Initiativtagare och drivande är flera av Tanum kommuns kajakentreprenörer och Tanums kommun. Föreningen har därför tagit avstamp i Tanumskusten, men med ambition att kunna växa i alla riktningar.

Fokus ligger på att skapa infrastruktur, exempelvis fler solcellsdrivna skärgårdstoaletter på välbesökta öar. Föreningen arbetar också med att bilda en organisation som i fortsättningen ska arbeta med skötsel och vård i skärgårdsmiljön. På hemsidan finns en virtuell karta där mycket information som samlats från olika håll, för att underlätta för besökare i skärgården – det skall vara lätt att göra rätt.

Kartan över norra Bohuslän, från norska gränsen till Bovallstrand i söder finns även till salu genom föreningens hemsida, men även hos återförsäljare.
Följ gärna föreningen på www.facebook.com/HallbarSkargard Länk till annan webbplats.

På hemsidan kan du även bli medlem, om du vill stötta föreningen.

Bakom projektet ligger företagen Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor, Hans Sörqvist Byggnadsteknik & Arkitektur, Catxalot, Minto Tingvall Ecoturism, Drumlin, Nautopp och Tanums kommun.

Besök webbplats; www.hallbarskargard.se Länk till annan webbplats.

Bakgrund – Leader-projekt
”Hållbar Skärgård” startade som ett Leaderprojekt med syfte att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i vår skärgård. Projektet "Hållbar skärgård" är ett proaktivt arbete för att möta det ökande trycket av besökare i Bohusläns skärgård.

Tanums kommun var projektägare men initiativtagare och drivande för projektet var flera av våra kajakentreprenörer i kommunen. Projektets fokus var förbättrad infrastruktur, bland annat fler skärgårdstoaletter, men också att bilda en organisation som fortsatt ska arbeta för skötsel och vård av vår skärgård.

Projektet medfinansierades av Västkuststiftelsen och Tanums kommun.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden
Logotyp för Leader
Logotyp för Leader Bohuskust

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede