Projekt Fenixz- nytt projekt som utvecklar små och medelstora företag

Bild på ung kvinna generation Z

Tanums kommun deltar i projektet Fenixz.

För att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling har Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund tagit ett initiativ för att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Fenixz vänder sig till företag som vill och kan vara med och bidra till den kompetensomställning som är nödvändig för en hållbar framtid genom att erbjuda kostnadsfria behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser för företagens ledare och medarbetare.

Bakgrunden till initiativet är de förändringarna av samhälle och näringsliv som är en följd av bland annat teknikskiften, nya affärsmodeller och ändrade konsumtionsmönster. Den pågående Corona-pandemin har drivit på utvecklingen ytterligare, där till exempel digitaliseringen både i företagen och i hemmen tagit ett jättekliv, e-handel och hemmakontoret har förändrat såväl köpmönster som ledarskap.

En annan viktig anledning är att arbetslösheten ökar snabbt i spåren av Corona-pandemin. Särskilt hårt drabbas de som just klivit in eller är på väg in på arbetsmarknaden.

Projektet, som har namnet Fenixz, startar i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Bokstaven Z i projektnamnet Fenixz, betonar den unga generationen som också kallas för ”digital natives”, som å ena sidan drabbas hårt när instegsjobben minskar till följd av nedstängning i vissa branscher, och å andra sidan besitter den digitala kunskapen som många företag efterfrågar.

Vill du veta mer om Fenixz? Se PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Läs mer på projektets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta projektkoordinator för Fyrbodal, Rebecca Gren Östlund.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede