Samverkan skola-näringsliv

Praoelev på Rabbalshede kraft sitter tillsammans med handledare och tittar på skärmarna

Tanums kommun har ambitionen att öka samverkan mellan skola och näringsliv, något som är till stor nytta för både elever och företag.

Med samverkan mellan skola och näringsliv hoppas vi så frön inför framtiden, och skapa förutsättningar för kreativa, initiativrika, engagerade och entreprenöriella ungdomar, oavsett om det är som egen företagare eller som anställd.

Under ett par läsår, 2016-2018, samarbetade de två högstadieskolorna, ett 30-tal arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Näringslivsenheten samt Arbetsmarknadsenheten i projektet Fadderföretag. (Detta kan du läsa mer om här.)

Prao, praktisk arbetslivsorientering, är obligatoriskt att genomföra för skolorna sedan 1 juli 2018.

Läsåret 20/21 har en helt ny spelplan, vilket innebär att aktiviteterna ställs om från fysiska besök och träffar till digitala möten och evenemang. Elever i årskurs åtta och nio kommer under detta läsår att få ta del av:

– Digitala studiebesök.

Produktion pågår av korta filmer där företagen berättar om sina verksamheter och bjuder på en rundvandring bakom kulisserna. På så vis kommer eleverna att få ”besöka” lokala företag och lära sig mer om vilka yrken och branscher som finns i Tanum.

– Näringslivsdagen i en digital skrud.

Sedan flera år bjuds elever i årskurs nio in till Näringslivsdagen, en dag då fokus ligger på att stimulera kreativitet och entreprenörskap. 2021 hålls den i en digital version med 20-årige Adrian Andersson, troligen Sveriges yngste serieentreprenör, som föreläsare.

– Framtidsfrön.

Främjar samverkan mellan skola och näringsliv bland annat genom att utbilda lärare, tillhandahålla läromedel och arrangera skolaktiviteter där eleverna får arbeta med utmaningar som företag, nationella och lokala, har.

Att hitta kompetens är en av de största utmaningarna för våra företag. För att skapa förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning är samverkan mellan skola och näringsliv av stor betydelse för både företag och offentliga verksamheter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede