Samverkan skola-näringsliv

Praoelev på Rabbalshede kraft sitter tillsammans med handledare och tittar på skärmarna

Tanums kommun har ambitionen att öka samverkan mellan skola och näringsliv, något som är till stor nytta för både elever och företag.

Med samverkan mellan skola och näringsliv hoppas vi så frön inför framtiden, och skapa förutsättningar för kreativa, initiativrika, engagerade och entreprenöriella ungdomar, oavsett om det är som egen företagare eller som anställd.

Prao, praktisk arbetslivsorientering, är obligatoriskt att genomföra för skolorna sedan 1 juli 2018. Det var en paus under pandemin, men nu är båda skolorna igång igen och alla elever i årskurs 8 och 9 är ute på prao.

Som komplement till prao, och för att visa bredden på näringslivet och lyfta entreprenörskap, så erbjuder Näringslivsenheten ett antal aktiviteter för elelverna under sin högskoletid.

Elever i årskurs åtta och nio får ta del av följande:

- Praovecka
Alla elever i årskurs åtta och nio får under en vecka möjlighet att vara på prao på ett företag. Att ta emot elever på prao innebär att öppna dörren till nya erfarenheter. Det ger ungdomar tankar och idéer som blir en språngbräda in i framtiden, till att söka gymnasiet och vidare i livet efter skolan. Om du vill anmäla ditt intresse att ta emot praoelever finns information här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Digitala studiebesök
Vi har producerat korta filmer i vilka företagen berättar om sina verksamheter och bjuder på en rundvandring bakom kulisserna. På så vis kommer eleverna att få ”besöka” lokala företag och lära sig mer om vilka yrken och branscher som finns i Tanum. Filmerna är främst avsedda för elever i årskurs sju, men passar även elever på SFI och Futura samt AME. Se filmerna här.

– Näringslivsdagen i en digital skrud
Sedan flera år bjuds elever i årskurs nio in till Näringslivsdagen, en dag då fokus ligger på att stimulera kreativitet och entreprenörskap. 2022 arrangerades inspirationsdelen i en digital version med 23-årige Adrian Andersson, troligen Sveriges yngste serieentreprenör, som föreläsare.

- Workshops med företag
Elever i årskurs nio får under en halvdag chansen att hjälpa lokala företag med deras utmaningar, med hållbarhetsperspektiv i centrum. Företagen representerar olika branscher och samhällen, allt för att visa upp näringslivets bredd. På workshopen deltar primärt företag som av olika skäl inte kan erbjuda praoplatser.

- Ung Föreagsamhet
Ung Företagsamhet är involverade i flera projekt i Tanum, både för mellanstadie- och högstadieelever. Syftet är att lyfta entreprenörskap genom att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. I samverkan med Sparbanken Tanum träffar de högstadieelever i konceptet Framtidskoll.

– Framtidsfrön
Främjar samverkan mellan skola och näringsliv bland annat genom att utbilda lärare, tillhandahålla läromedel och arrangera skolaktiviteter där eleverna får arbeta med utmaningar som företag, nationella och lokala, har.

Att hitta kompetens är en av de största utmaningarna för våra företag. För att skapa förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning är samverkan mellan skola och näringsliv av stor betydelse för både företag och offentliga verksamheter.

Kontakt

Näringslivsenheten

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede