Parkeringsplatser, allmänna

Karta över parkeringar i Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan zooma och se vilken typ av parkering som finns.

Parkeringsskivor

Parkeringsskivor: För att förbättra parkeringssituationen under sommarmånaderna har kommunen beslutat att parkeringsskiva skall gälla under perioden 15 juni till och med 15 augusti på dessa platser i Hamburgsund, Grebbestad, Fjällbacka och Resö.

Hamburgsund

På följande platser gäller parkeringsskivor i Hamburgsund:

 • Hjalmars kaj
 • Gunnars Galleria
 • ICA
 • Torget
 • Skolvägen

ICA Skutan ansvarar för hantering av parkeringsskivor i Hamburgsund.

Fjällbacka

På följande platser gäller parkeringsskivor i Fjällbacka:

 • Stallarnas parkering
 • Konsums parkering
 • Kyrkskolans parkering (mellan Kyrkvägen och Galärbacken)
 • Stora Kajens parkering

Fjällbacka samhällsförening ansvarar för hanteringen av parkeringsskivor i Fjällbacka.

Grebbestad

På följande parkeringsplatser/områden gäller parkeringsskivor i Grebbestad:

 • Hamnplanen
 • Ica-parkeringen
 • Konsum-parkeringen
 • Torget
 • Ångbåtskajen
 • Parkering vid Sportshopen
 • Badplatsen

Grebbestads samhällsförening ansvarar för hanteringen av parkeringsskivor i Grebbestad.

Resö:

 • Resö hamn
 • Grusparkeringen i anslutning till Resö hamn på Resövägen

I samarbete med Gata/GIS savdelningen, Hamburgsunds Köpmannaförening, Grebbestads samhällsförening, Fjällbacka samhällsförening och Resö samhällsförening.

Parkeringsövervakning

Avgift antagen av kommunfullmäktige den 20 december
2010, § 180.

Parkeringsövervakning sker året runt, men med ökad intensitet under juni-augusti. Parkeringsövervakningen sköts av Q-Security på uppdrag av Tanums kommun.

Övervakningen syftar främst till att öka tillgängligheten av parkeringsplatser genom att långtidsparkering på fel plats undviks, och förbättra framkomligheten för fotgängare och fordon genom att felaktig parkering undviks.

Taxan skiljer på "Tidsöverträdelse" och "Grövre förseelse". Som grövre förseelse räknas olovlig parkering på särskild plats för rörelsehindrad,överträdelse mot stannaförbud och parkeringsförbud.

Avgiften är

 • 1 000 kronor för parkering på till exempel gångbana, övergångsställe och särskild plats för rörelsehindrad.
 • 700 kronor för annan felaktig uppställning.
 • 500 kronor för parkering under för lång tid.

Vid frågor ringer du till kundcenter 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede