Parkeringsplatser, allmänna

Klickbar karta över parkeringar i Tanums kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan zooma och se vilken typ av parkering som finns.

Avgiftsbelagda parkeringar

På centrala parkeringar i Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund tas avgift ut mellan 15 juni–15 augusti mellan klockan 9.00-18.00. Första timman avgiftsfri och därefter tas en avgift ut om 20 kronor i timmen. Som mest kan du parkera 3 timmar i följd.

Första timmen parkerar du gratis mot antingen P-skiva/ handskriven lapp med klockslag i rutan eller via Parkster. Vid parkering längre än en timma på avgiftsbelagda parkeringar kan enbart Parkster användas.

Avgiften kan du betala via app, sms eller talsvar (leverantör Parkster). Information om hur betalning sker finns på informationsskyltar på plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är bara på utvalda parkeringar som parkeringsavgift införs och där gäller också samma villkor för de med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Vad som gäller framgår av informationsskyltar på plats.

Inget svenskt personnummer?

Här finns en guide för dig som inte har svenskt personnummer och vill skapa ett konto hos Parkster Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB). Observera att du måste göra detta på deras hemsida, www.parkster.com/se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var finns parkeringar

Klicka på bilderna nedan för förstoring eller använd vår klickbara karta över parkeringar i Tanums kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avgiftsbelagda parkeringar i Fjällbacka

Karta över avgiftsbelagda parkeringar i Fjällbacka

Avgiftsbelagda parkeringar i Grebbestad

Karta över avgiftsbelagda parkeringar i Grebbestad.

Avgiftsbelagda parkeringar i Hamburgsund

Karta över avgiftsbelagda parkeringar i Hamburgsund.

Parkeringsskivor

P-skiva gäller under perioden 15 juni-15 augusti på dessa platser i Fjällbacka, Hamburgsund och Resö. Vad som gäller framgår av skyltsättning på plats.

På följande platser gäller parkeringsskivor:

Fjällbacka

  • Kvarnbergsvägen

Hamburgsund

  • På del av Skolvägen

ICA Skutan ansvarar för hantering av parkeringsskivor i Hamburgsund.

Resö

  • Resö hamn
  • Grusparkeringen i anslutning till Resö hamn på Resövägen

I samarbete med Gata/trafikavdelningen, Fjällbacka samhällsförening, Hamburgsunds Köpmannaförening och Resö samhällsförening.

Parkeringsövervakning

Avgift antagen av kommunfullmäktige den 20 december
2010, § 180.

Parkeringsövervakning sker året runt, men med ökad intensitet under juni-augusti. Parkeringsövervakningen sköts av Q-Security på uppdrag av Tanums kommun.

Övervakningen syftar främst till att öka tillgängligheten av parkeringsplatser genom att långtidsparkering på fel plats undviks, och förbättra framkomligheten för fotgängare och fordon genom att felaktig parkering undviks.

Taxan skiljer på "Tidsöverträdelse" och "Grövre förseelse". Som grövre förseelse räknas olovlig parkering på särskild plats för rörelsehindrad, överträdelse mot stannaförbud och parkeringsförbud.

Avgiften är

  • 1 000 kronor för parkering på till exempel gångbana, övergångsställe och särskild plats för rörelsehindrad.
  • 700 kronor för annan felaktig uppställning.
  • 500 kronor för parkering under för lång tid.

Vid frågor ringer du till kundcenter 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede