Gång- och cykelvägar

Här finns karta över befintliga gång- och cykelvägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan zooma in och se de separerade gång- och cykelvägarna men också vilka andra vägar som kan vara lämpliga i förhållande till trafiken.

Förslag till gång- och cykelvägar

Tanums kommun har tagit fram ett förslag på gång- och cykelvägar (GC-vägar) från Gerlesborg i söder till Resö i norr samt mellan Östad och Backa. Detta är än så länge ett arbetsmaterial.

Förutsättningarna har varit att använda befintliga vägar i så stor omfattning som möjligt. Beläggningen kan vara asfalt eller grus typ sommarcykelvägar.

Vilken sida av vägen GC-banan ska ligga där vägen och GC-banan går bredvid varandra är inte bestämd utan bara förslag.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

0525-183 79

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede