Flytt av fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunen.

Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade, eller ett fordonsvrak kontakta tekniska förvaltningens gatuavdelning.

Beslut om flyttning av fordon i kommunen

Det är tekniska förvaltningens gatuavdelning som tar beslut om flyttning av fordon på kommunalt mark.

  • om fordonet är placerad på gata eller allmän plats
  • om fordonet står i naturen, på park- eller på annat grönområde.

Motiv för flyttning av fordon

Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om:

  • ett fordon är parkerat i strid med gällande parkeringsregler.
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe i minst tre dygn.
  • ett fordon står uppställt så att fara för trafikolyckor uppstår eller hinder förekommer i trafiken.
  • Fordonets ägare har mer än 5000 kronor i obetalda och förfallna felparkeringsavgifter (parkeringsanmärkningarna kan vara utfärdade på olika fordon men det är samma person som är betalningsansvarig).

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak får flyttas omedelbart till kommunal uppställningsplats och skrotas. Kostnaderna för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.

Kostnader och ersättningar

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen, uppställning och eventuellt övriga kostnader som flyttningen medför.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsen eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det kommunens gatuavdelning enligt bestämmelserna i LFF.

Lista över flyttade fordon kungörs på kommunens digitala anslagstavla.

Flytt av fordon på tomtmark

En fastighetsägare kan även få hjälp att kommunen att flytta ett felaktigt parkerat fordon från tomtmark. Markägaren får stå för kostnaden.

Länk: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820129.HTM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede