Särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om färdtjänst, sjukresor och närtrafik

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt lagen (1997:736) om färdtjänst. Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst tre månader.

Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. Att det finns behov av sjukresa är inte ett skäl att beviljas färdtjänst. Inte heller avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser.

Vart får du resa och hur ofta?

Färdtjänstberättigad får normalt göra obegränsat antal resor. Färdtjänstresor får göras alla veckodagar och dygnet runt, resan skall bokas senast klockan 22.00 dagen innan resa. Detta gäller även returresa under samma dag. Du får resa inom och till alla kommuner i Västra Götaland samt till och från de kommuner som gränsar till Västra Götaland inkluderat Halden i Norge.

Vilken hjälp får jag av chauffören?

  • Att ta dig till och från porten.
  • In och ut ur bilen.
  • På och av med säkerhetsbältet.
  • Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel och bagage.

Får du ta med dig ledsagare?

Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren gratis. Ledsagaren får inte vara färdtjänstberättigad. Färdtjänstberättigad har rätt att ha med en annan person i sällskap samt egna barn, så kallade medresenär. Medresenär betalar samma avgift som färdtjänstberättigad.

Riksfärdtjänst

Om du vill åka utanför färdtjänstområdet (Västra Götaland med angränsade kommuner).

Den som på grund av stort och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare och syftet med resan är rekreation, fritidssysselsättning eller enskild angelägenhet kan beviljas riksfärdtjänstresa.

Ansökan görs minst två veckor före resan hos färdtjänsthandläggaren. Vid jul och nyårsresor görs ansökan 1 månad innan avresa.

Arbetsresor

Du som förvärvsarbetar kan få tillstånd för arbetsresor. Detta prövas individuellt och det ansöker du om hos din färdtjänsthandläggare. Tillståndet avser endast resor till och från din arbetsplats. 

Färdtjänstresa i annan kommun

Om du tillfälligt ska vistas i annan kommun utanför färdtjänstområdet och behöver åka färdtjänst där, ansöker du om det hos din färdtjänsthandläggare innan resan.

Personbil eller specialfordon?

Färdtjänst omfattar både personbilar och specialfordon. Med specialfordon avses bussar där du reser sittande i rullstol.

Hur mycket kostar det?

Uppgift om hur mycket din resa kommer att kosta får du vid beställningen. Principen för egenavgiften är Västtrafiks kollektivtrafiks baspristaxa + 15 procent. År 2019 kostar en resa 60 kronor inom Tanums kommun.

Arbetsresor kostar lika mycket som periodkort i Tanums kommun enligt Västtrafiks taxa.

Sjukresa

Om du på grund av sjukdom behöver resa till sjukhus eller till någon annan vårdinrättning skall du ringa till Västtrafiks beställningscentral på telefon 020-91 90 90, samtalet är gratis. Har du färdtjänst är du berättigad till sjukresor.

Beställning av resa ska göras senast 60 minuter före planerad avresetid. Resan samordnas och skälig väntetid får förekomma.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter på din resa eller att något blivit fel ring beställningscentralen 020-91 90 90 eller din färdtjänsthandläggare 0525-182 78.

Synpunkter kan även lämnas via blanketten ”Synpunkter” (klicka på Omsorg & hjälp/Omsorg och socialt stöd på sidan du kommer till).

Telefonnummer vid förseningar

Om beställt fordon inte kommer inom 15 minuter från avtalad tid, ring 020-91 90 90 för information och hjälp.

Beställ så här

Du bokar resan på Västtrafiks beställningscentral, telefon 020-91 90 90.

Beställningscentralen är öppen på vardagar klockan 6.00–22.00, lördagar, söndagar och helgdagar klockan 8.00–22.00. Behöver du beställa en akut färdtjänstresa kan du göra det efter klockan 22.00 på samma telefonnummer. Du kan även boka via en app ”Boka resan”. Tala med beställningscentralen för mer information.

För mer information och upplysningar

Gäller det frågor om sjukresor:
Ring Sjukreseenheten 010-473 21 00.

Gäller det färdtjänsttillstånd:
Ring färdtjänsthandläggare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Färdtjänsthandläggare

0525-182 78
Telefontid tisdag och
torsdag klockan 9-10
Övrig tid lämnas medde-
lande på telefonsvararen

ONBistandsbed@tanum.se

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mer information

Riktlinje för färdtjänstPDF (pdf, 286.2 kB)

InformationsbroschyrPDF (pdf, 629.5 kB)

Följande blanketter hittar du i vårt blankettarkiv:

  • Ansökan om särskild kollektivtrafik - färdtjänst
  • Ansökan om riksfärdtjänst
  • Lämna synpunkter

Västtrafiks information om Närtrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster