Särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt lagen (997:736) om färdtjänst. Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst tre månader.

Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. Att det finns behov av sjukresa är inte ett skäl att beviljas färdtjänst. Inte heller avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser. Frågor om sjukresor besvaras av sjukresekontoret på telefon 010-473 21 00.

Färdtjänsttillstånd beviljas för högst 3 år eller tills vidare.

Du ansöker om färdtjänst hos kommunens färdtjänsthandläggare på telefon 0525-182 78. Telefontid tisdag och torsdag klockan 9-10.

Blankett för ”Ansökan om särskild kollektivtrafik – färdtjänst” (klicka på Omsorg & hjälp/Omsorg och socialt stöd på sidan du kommer till).

Riktlinjer för färdtjänstPDF (pdf, 172.9 kB)

Vart får du resa och hur ofta?

Färdtjänstberättigad får normalt göra obegränsat antal resor. Färdtjänstresor får göras alla veckodagar och dygnet runt, resan måste dock beställas senast klockan 22.00. Du får resa i egna kommunen plus Strömstad, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Dals-Ed, Trollhättan och Uddevallas kommuner.

Om du vill resa utanför dessa kommuner vänd dig då till färdtjänsthandläggaren och ansök om Riksfärdtjänst. Uppehåll får inte ske på färdtjänstresor.

Vilken hjälp får jag av chauffören?

  • Att ta dig till och från porten.
  • In och ut ur bilen.
  • På och av med säkerhetsbältet.
  • Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel och bagage.

Får du ta med dig ledsagare?

Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren gratis. Ledsagaren får inte vara färdtjänstberättigad. Färdtjänstberättigad har rätt att ha med en annan person i sällskap samt egna barn, så kallade medresenär. Medresenär betalar samma avgift som färdtjänstberättigad.

Riksfärdtjänst

Om du vill åka utanför färdtjänsttjänstområdet (Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Dals-Ed, Uddevalla och Trollhättan) så kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Den som på grund av stort och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare och syftet med resan är rekreation, fritidssysselsättning eller enskild angelägenhet kan beviljas riksfärdtjänstresa.

Ansökan görs minst två veckor före resan hos färdtjänsthandläggaren. Vid jul-nyårsresor görs ansökan 1 månad innan avresa.

Blankett för ”Ansökan om riksfärdtjänst” (Ny) (klicka på Omsorg & hjälp/Omsorg och socialt stöd på sidan du kommer till).

Arbetsresor

Du som förvärvsarbetar kan få tillstånd för arbetsresor. Detta prövas individuellt och det ansöker du om hos din färdtjänsthandläggare, telefon 0525-182 78. Tillståndet avser endast resor till och från din arbetsplats. Resor som företas under arbetstid ansvarar alltid arbetsgivare/företag för.

Färdtjänstresa i annan kommun

Om du tillfälligt ska vistas i annan kommun utanför färdtjänstområdet (Tanum, Strömstad, Sotenäs, Munkedal, Dals-Ed, Uddevalla och Trollhättan) och behöver åka färdtjänst där, ansöker du om det hos din färdtjänsthandläggare.

Personbil eller specialfordon?

Färdtjänst omfattar både personbilar och specialfordon. Med specialfordon avses handikappbussar. Den som inte kan åka personbil beviljas färdtjänst med specialfordon.

Hur mycket kostar det?

Uppgift om hur mycket din resa kommer att kosta får du vid beställningen. Principen för egenavgiften är Västtrafiks kollektivtrafiks baspristaxa + 75 procent. Vid nattrafik är påslaget 100 procent.

År 2015 kostar en resa 81 kronor inom Tanums kommun.

Arbetsresor kostar lika mycket som periodkort för Tanum hos Västtrafik. År 2017 är det 745 kronor.

Sjukresa

Om du på grund av sjukdom behöver resa till sjukhus eller till någon annan vårdinrättning skall du ringa till Västtrafiks beställningscentral på telefon 020-91 90 90, samtalet är gratis.

Du som har tillstånd att använda färdtjänst betalar 60 kronor när du gör en sjukresa. Vid beställning av sjukresa kommer du därför att tillfrågas om du har färdtjänsttillstånd.

Beställning av resa ska göras senast 60 minuter före planerad avresetid. Resan samordnas och skälig väntetid får förekomma.

Om du skulle behöva avbeställa resan så gör du det utan kostnad.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter på din resa eller att något blivit fel ring beställningscentralen 020-91 90 90 eller din färdtjänsthandläggare 0525-182 78.

Synpunkter kan även lämnas via blanketten ”Synpunkter” (klicka på Omsorg & hjälp/Omsorg och socialt stöd på sidan du kommer till).

Telefonnummer vid förseningar

Om beställt fordon inte kommer inom 15 minuter från avtalad tid, ring 020-91 90 90 för information och hjälp.

Beställ så här

Du bokar resan på Västtrafiks beställningscentral, telefon 020-91 90 90.

När du ska åka färdtjänst kan du boka din resa tidigast 14 dagar innan och senast en timme innan du ska åka. Beställningscentralen är öppen på vardagar klockan 6.00–22.00, lördagar, söndagar och helgdagar klockan 8.00–22.00. Behöver du beställa en akut färdtjänstresa kan du göra det efter klockan 22.00 på samma telefonnummer.

För mer information och upplysningar

Gäller det frågor om sjukresor:

Ring Sjukreseenheten 010-473 21 00.

Gäller det färdtjänsttillstånd:

Ring färdtjänsthandläggare 0525-182 78.

Vill du beställa färdtjänst, sjukresa, närtrafik:

Ring beställningscentralen 020-91 90 90.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Färdtjänsthandläggare

Tel. 0525-182 78
Telefontid tisdag och
torsdag klockan 9-10
Övrig tid lämnas medde-
lande på telefonsvararen

ONBistandsbed@tanum.se

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mer information

Riktlinjer för färdtjänstPDF (pdf, 172.9 kB)

Följande blanketter hittar du i vårt blankettarkiv:

  • Ansökan om särskild kollektivtrafik - färdtjänst
  • Ansökan om riksfärdtjänst
  • Lämna synpunkter

Västtrafiks information om Närtrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster