Gräva och schakta, TA-plan och ansökan till Polisen

Om du vill gräva/schakta eller borra i kommunens mark inom detaljplanerat område ska du ansöka om grävtillstånd.

Vid grävning på eller intill gata behöver du en godkänd trafikanordningsplan, TA-plan.

En ledningskoll ska alltid göras innan du startar grävarbetet.

Ansökan om tillstånd för grävning (välj Boende, miljö & infrastruktur/Trafik och gator).

Tänk på att det krävs polistillstånd för uppställande av arbetsbodar, containrar eller för bygggupplag på allmän plats. Exempel på allmänna platser är gator, gångbanor, parkeringsplatser, torg, parkmark och naturmark.

Mer information finns på Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Trafikanordningsplan (TA-plan)

För att få arbeta i vägområdet utmed gator och vägar inom kommunens väghållningsområde krävs det en trafikanordningsplan, TA-plan. Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka anordningar och vägmärken som behövs för att få en säker arbetsplats. Därför är det viktigt att TA-planen är tydlig. Vi rekommenderar att läsa Sveriges Kommuner och Landstings Arbete på väg innan TA-plan ansöks. TA-planen bör vara i PDF-format och till den ska du bifoga ansökan Trafikanordningsplan.

Ansökan med TA-planen ska skickas till kommun@tanum.se minst två veckor innan arbetet påbörjas. Om det finns ett behov av totalavstängning ska en TA-plan redovisa omledning av trafiken. Utmärkningsansvarig med godkänd utbildning för uppdraget ska finnas på arbetsplatsen när aktivt arbete pågår.

Ansökan och faktablad om trafikordningsplan

Ansökan till Polisen

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-183 79

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede