Gångcykelled etapp 1 klar mellan Fjällbacka och Grebbestad

Exempelbild

Tanums kommun är stolt och nöjd att man i samarbete med Bräcke-Lerans väg-samfällighet kunnat färdigställa den första etappen av den planerade gång-/cykelleden mellan Fjällbacka och Grebbestad.

Tanums kommun har sedan tidigare beslutat att ansluta sig till samarbetet om "Västkustleden" ett samarbete för att skapa en cykelled från Göteborg till norska gränsen och är en förlängning på Kattegattleden och det europeiska nätverket Eurovelo.

Målsättningen är en cykelled i nord, sydlig riktning som erbjuder unika kultur- och naturupplevelser längs Västkusten och knyter ihop inland och sjö med kust och hav genom att nyttja befintliga vägar och stigar.

Sträckningen som nu är klar mellan Fjällbacka och Anrås flygfält är etapp 1 av sträckningen mellan Fjällbacka-Grebbestad. Då man använder till stor del av befintliga vägar blir kostnaden betydligt lägre än för en ”vanlig” gång-/cykelväg, cirka en tiondel av kostnaden för om man skulle bygga en gång-/cykelväg enligt Trafikverkets regelverk.

Information om cykelleder i Tanums kommun.

Bild på cykelbro över anråsälven.