Stopp- och parkeringsförbud i Grebbestad

Med anledning av den svåra trafiksituationen i Grebbestad centrum under sommarperioden har kommunen beslutat att på Nedre Långgatan och Strandvägen får fordon inte stannas eller parkeras under tiden 15 juni-15 augusti mellan klockan 10.00-17.00.

Förbuden gäller från Nedre Långgatans början vid den punkt där Övre Långgatan ansluter till Gisslerödsbacken (Kap Horn) och ända fram till infarten till Grebbestads Camping.

Näringsidkare rekommenderas att informera berörda leverantörer om de gällande förbuden. Skyltning kommer att ske.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede