Program Grönemads strandområde

Program Grönemad strandområde

Medborgardialog - en viktig del i processen för programmet Grönemads strandområde


I syfte att ta reda på vad alla tycker inleddes programmet med medborgardialog i början av processen där medborgare, föreningar, företag och övriga berörda har fått möjlighet att medverka.

Medborgardialogen inleddes i juni 2021 med en digital allmän presentation om programmet samt hur dialogen komer att genomföras.

En digital medborgardialog pågick under sommaren 2021. Det var ett stort intresse och cirka 10 00 svar skickades in till kommunen via den digitala medborgardialogskartan. Synpunkterna nås via länken nedan.

Under hösten 2021 fördes även dialog i forma av workshopar med berörda fastighetsägare, föreningar inom området samt de som visat intresse under processens gång. Synpunkter har sammanfattas och sammanställts, och nås via länkarna nedan.

Nästa steg i processen är att politiken att ta ställning till vilka frågor kommunen ska gå vidare med, efter det påbörjar plan- och kartavdelningen arbetet med att ta fram ett programförslag.

I dagsläget finns inget programförslag!


Digital sammanställning av synpnkter inkomna via den digitala medborgardialogen: Länk  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede