Detaljplan för del av Mjölkeröd 1:1 med flera

Vy över planområdetFörstora bilden

Planområdet är beläget i anslutning till samhället Sannäs nordvästra delar och omfattar bland annat del av fastigheten Mjölkeröd 1:1. Detaljplanen möjliggöra nya tomter som kan bebyggas med småhus i direkt anslutning till Sannäs.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 § 94 att anta detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft 2015-03-11.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede