Utbildning och stöd

Hot och hat mot förtroendevalda

Hot och hat mot förtroendevalda är problem nationellt. Det påverkar enskilda politiker i deras uppdrag och deras liv. Det påverkar vårt demokratiska system och gör det svårare att rekrytera förtroendevalda. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder information och utbildningar i ämnet.

Om du upplever att du blivit utsatt för hot kopplat till din roll som förtroendevald, kontakta kundcenter 0525-180 00, så hjälper de dig vidare.

Utbildning i informationssäkerhet

Vi lever idag i ett informationssamhälle där information bearbetas, lagras och kommuniceras i större omfattning än tidigare. Det gäller även ditt arbetssätt som förtroendevald. Vet du hur du hanterar informationen på ett säkert sätt?

MSB – Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nämndprocessen i Tanums kommun

Nämndprocessen beskriver de steg vid hantering av ett ärende som behöver beslutas av ett politiskt organ såsom ett utskott, nämnd eller av kommunfullmäktige. Vissa ärenden ingår i en cykel med årligen återkommande ärenden, till exempel sådana som rör budgeten. Nämndprocessens delar kan skilja sig åt från nämnd till nämnd. Mer information om nämndprocessen.

Politikerns ordlista

Vanliga begrepp som du som förtroendevald stöter på.

Förtroendemannaregister – Troman

Troman är det register där vi som kommun samlar information om våra förtroendevalda. Uppgifterna i registret används till att hålla en aktuell och historisk förteckning över förtroendevalda, att få en korrekt registrering av alla politiska uppdrag, att upprätta statistik samt för att du som förtroendevald ska få kallelser. Delar av informationen publiceras även på kommunens webbplats för att öka kommuninvånarnas närhet till dig som förtroendevald.

Tanums kommun kan även behöva använda era privata uppgifter såsom mobilnummer och privat e-postadress för att kunna kontakta er om något oförutsett inträffar. Tänk därför på att uppdatera dessa uppgifter om någon ändring sker. Det kan du göra genom att meddela kansliavdelningen via e-post eller använda e-tjänsten nyanmälan samt ändring av personuppgifter.

Förtroendevalda Tanums kommun (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede