Arvoden, blanketter och e-tjänster

Som förtroendevald har du rätt till ersättning för delar av ditt politiska uppdrag. Kommunfullmäktige har beslutat om ersättningsnivåer.

Arvoden och ersättningar

Fasta hel- och deltidsarvoden och sammanträdesarvoden samt reseersättningar i samband med protokollförda sammanträden, betalas ut utan att du behöver göra något särskilt. Om du begär andra ersättningar i samband med sammanträden ska du ansöka om det. Likaså om du begär ersättningar för andra aktiviteter som inte är protokollförda sammanträden.

Varje månad den 27:e betalas fasta arvoden ut. Andra arvoden och ersättningar betalas ut den 27:e i månaden efter sammanträdet eller aktiviteten. Infaller den 27:e på en helgdag betalas det ut dag innan helgdag.

Lönespecifikation kommer digitalt i KIVRA. Vill du inte ansluta dig till KIVRA kontakta personalavdelningen för mer information.

Regelverk för arvoden och ersättningar

Blanketter och e-tjänster

Arvodeskonto

Tanums kommun har avtal med Sparbanken Tanum för utbetalning av löner och arvoden. Har du inte redan anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister kan du göra detta på Swedbanks hemsida.

Nyanmälan samt ändring av personuppgifter

Här nyanmäler eller ändrar du dina personuppgifter samt lämnar medgivande till publicering av vissa uppgifter på kommunens webbplats.

Arvoden och reseersättningar

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Du har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med ditt förtroendeuppdrag. För att du ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver vi ett underlag från din arbetsgivare.

  • Jobbar du inom Tanums kommun lägger du in uppgifter om förtroendeuppdraget direkt i Självservice.
  • Jobbar du utanför Tanums kommun kan du antingen fylla i blanketten ”Intyg om förlorad arbetsförtjänst” eller skicka en kopia på din lönespecifikation till lönehandläggaren.

Ifylld blankett kan skickas till Tanums kommun, Personalavdelningen, 457 81 Tanumshede, skannas och skickas direkt till lönehandläggare eller lämnas till din nämndsekreterare.

Avsluta uppdrag

Om du som förtroendevald vill avsluta hela eller delar av ditt uppdrag så ber vi dig skicka information om det till ks.diarium@tanum.se. Rubricera meddelandet "Avsägelse" och ange i meddelandet vilket/vilka uppdrag du avsäger dig, ditt namn och telefonnummer.

Kontakta oss gärna

Har du frågor om arvode, pension och löneadministration kontaktar du lönehandläggarna, 0525-180 00.

Har du övriga frågor kontaktar du din nämndsekreterare eller kansliavdelningen, 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede