Partistöd

Partistödet består av

  • ett grundstöd, som uppgår till 13 procent av det prisbasbelopp som gäller året före det år utbetalning ska ske, per parti och år, samt
  • ett mandatstöd, som motsvarar grundstödet multiplicerat med antalet mandat i kommunfullmäktige, per år, samt
  • ett utbildningsstöd, som uppgår till 700 kr per mandat och år

Enligt de nya reglerna som kommunfullmäktige antog den 20 februari 2023, § 14, ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket i kommunallagen. Har ingen redovisning lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd till nästkommande år.

Har representationen för ett parti upphört utbetalas inget stöd nästkommande år.

Utbildningsstöd

Utbildningsstöd under perioden 2023-2026 betalas ut med 700 kronor per mandat och år till partier som finns representerade i Tanums kommunfullmäktige.

Ansökningsblankett för partistöd och utbildningsstöd Pdf, 66.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede