Partistöd för 2019-2022

Partistödet består av

  • ett grundstöd, som uppgår till 13 procent av det prisbasbelopp som gäller året före det år utbetalning ska ske, per parti och år, samt
  • ett mandatstöd, som motsvarar grundstödet multiplicerat med antalet mandat i kommunfullmäktige, per år, samt
  • ett utbildningsstöd, som uppgår till 700 kr per mandat och år

Enligt de nya reglerna som kommunfullmäktige antog den 20 oktober 2014, § 121, reviderade 19 oktober 2015, § 101, ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket i kommunallagen. Har ingen redovisning lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd till nästkommande år.

Har representationen för ett parti upphört utbetalas inget stöd nästkommande år.

Utbildningsstöd

Utbildningsstöd under perioden 2019-2022 betalas ut med 700 kronor per mandat och år till partier som finns representerade i Tanums kommunfullmäktige.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede