Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Samtidigt som översiktsplanen innehåller kommunens vision, och är ett strategiskt dokument för utvecklingen av den fysiska miljön, ska den också möjliggöra en rationalisering av efterföljande planläggning.

Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad enskilda och myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen består av en karta med bestämmelser som styr vad man får använda marken till, till exempel för bostäder, handel eller industri, och hur man får bygga, till exempel husstorlek, hushöjd eller placering på tomten. Detaljplanen reglerar också rättigheter att dra ledningar eller gångvägar över någon annans mark.

I vår kartportal finns området Bygga och bo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du vilka regler som gäller för de olika detaljplanerna i kommunen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Planavdelningen

Planadministratör
Telefon 0525-181 39
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag 8-9.30, 13-16.30
Tisdag-fredag 8-16.30

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede