Teknik och support

Har du tekniska problem med din iPad, användarkonto, e-post eller lösenord, kontakta IT-support.

Du kan göra felanmälan med e-post till IT-avdelningen itsupport@tanum.se eller ringa IT-support 0525-183 45.

iPad

Som förtroendevald i Tanums kommun får du låna en iPad så att du kan läsa sammanträdeshandlingar. När du är nyinvald kontaktar vi dig så att du kan hämta ut din iPad.

Du har en vårdplikt för läsplattan och förbinder dig att följa kommunens regler om informationssäkerhet.

 • Läsplattan är avsedd att användas i samband med förtroendeuppdraget.
 • Då samtliga förtroendeuppdrag avslutas ska läsplattan omgående återlämnas till kommunen.
 • De appar/program som är förinstallerade av kommunen är de som ska användas.
 • Som förtroendevald företräder man kommunen och ska därför använda sig av ett sunt IT-beteende. Det är inte tillåtet att använda läsplattan för att nå pornografiskt, rasistiskt, diskriminerande eller stötande/olagligt material.

Säkerhet och dataskydd

 • Koder och lösenord ska förvaras så att de inte blir åtkomliga för andra.
 • Läsplattan har ett förinställt lösenord för skärmlås som består av sex tecken. Du kan själv när som helst byta till ett egenvalt lösenord.

NetPublicator

På läsplattan finns appen NetPublicator installerad. Det är här som du kommer åt sammanträdeshandlingarna.

Har du tillgång till egen PC och vill läsa din handlingar på din skärm hemma kan du via webbläsaren nå Netpublicator på www.netpublicator.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att du inte kan läsa sekretesshandlingar via din PC

Ditt användarnamn till Netpublicator är din e-post som slutar på @tanum.se Har du glömt ditt lösenord kan du själv återställa det genom att vid inloggningen klicka på skapa/glömt lösenord. Fyll i din e-postadress till @tanum.se så kommer en länk för återställande av lösenord till din e-post.

 • Om ovanstående inte fungerar, kontakta din nämndsekreterare för support.

Outlook och Teams

Inom Tanum kommun används Outlook för epost och Teams vid digitala möten och. Appar för Teams och Outlook finns installerade och konfigurerade på din iPad.

Har du problem med Outlook och Teams, börja med att dubbelkolla lösenordet. Du kan även kontakta IT-support via telefon 0525-183 45, e-post itsupport@tanum.se eller besök i Tedacthuset vid frågor eller problem.

Övrig teknisk utrustning

Är du ordförande i nämnd, sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott eller har ett annat specifikt uppdrag så kan du ha rätt att låna mobiltelefon eller annan utrustning.

Kanslichefen och kommunfullmäktiges presidium har stämt av behov av utrustning för fullmäktiges ledamöter, ersättare och gruppledare (en per parti) för mandatperioden. Dessa har rätt att disponera följande utrustning från Tanums kommun:

 • iPad utan simkort

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kanslichefen har stämt av behov av utrustning för övriga förtroendevalda. För mandatperioden har förtroendevalda i kommun­styrelsen, barn- och utbildnings­nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, omsorgsnämnden och tekniska nämnden rätt att disponera följande utrustning från Tanums kommun:

Ordinarie ledamöter och ersättare

 • iPad utan simkort

Kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndsordförande enligt ovan

 • iPad, inklusive simkort

Nämndsordförande samt oppositionsråd

 • Telefon (mobil lösning)

Fördelning av kostnader

 • iPad samtliga - Kommunfullmäktige
 • Telefoni/simkort - Berörd nämnd
 • Bolagen bekostar själva utrustning för styrelsens ledamöter och ersättare

Övrigt

 • Kommunstyrelsens ordförande, nämndsordförande och oppositionsråd har rätt till egen tagg för inpassering i kommunens lokaler.
 • Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd har rätt till dator då de har arbetsplats i kommunens lokaler
 • Tanums kommun bekostar inte internetuppkoppling och liknande hemma hos förtroendevalda.
 • Samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige och verksamhetsnämnderna har möjlighet till digital hantering av handlingar, Tanums kommun ersätter därmed inte kostnader för utskrift, porto och dylikt.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede