Jämförelse av Sveriges kommuners vattenavgifter

Branschorganisationen Svenskt Vatten har offentliggjort statistiken avseende taxor för vatten och avlopp för 2011. Utgiften, i fast penningvärde, för ett genomsnittligt hushåll har ökat med 0,9 procent jämfört med 2010. Statistiken visar att ökningstakten inte är högre än konsumentprisindex, KPI.

Ingen kan ha missat att vattentjänstbranschen står inför stora utmaningar i form av att säkerställa att det kommunala dricksvattnet fortsätter att vara av högsta klass så att ingen sjukdomsspridning kan förekomma samt att se till att vi har översvämningssäkra tätorter och samhällen. För att ha framförhållning krävs att de kommunala vattentjänsterna redan nu påbörjar arbetet med att analysera risker och planera för förnyelse och klimatanpassning av ledningsnäten. De samhälleliga konsekvenserna om detta inte fungerar är ytterst allvarliga.

- Vi vet att behovet av förnyelseinvesteringar kommer öka de kommande åren. Rörnäten har en livslängd om ca 75-100 år, men med stora variationer beroende bl.a. på materialval och lokala förutsättningar. Svenskt Vatten räknar med att investeringarna i genomsnitt behöver tredubblas under en 25-årsperiod. Redan idag borde dessa investeringar öka med 50 procent. Detta syns ännu inte i taxestatistiken, vilket ger anledning till viss oro, säger Lena Söderberg, VD i Svenskt Vatten.

Årets sammanställning av statistiken visar att den genomsnittliga årskostnaden för boende i en "normalvilla" är 4 845 kronor. Billigast är det i Stockholm/Huddinge, där årskostnaden är 2 716 kronor. Dyrast i landet är Norberg, med 8 970 kronor. Tanum ligger på 274 plats med 7 810 kronor.

Kostnaden för vattentjänsterna varierar kraftigt mellan landets kommuner. De viktigaste orsakerna till det är om kommunen har en tät eller utspridd bebyggelse, vilket har stor betydelse för hur långt ledningsnät som krävs, om kommunen måste ha många små anläggningar eller har få stora anläggningar som ger stordriftsfördelar, vilken vattenkvalitet man har i råvattentäkten, kapitalskulden och räntesatserna samt hur mycket man behöver underhålla sin infrastruktur för att garantera en säker drift.

Mer information om undersökningen finner du på Svenskt Vattens hemsida www.svensktvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik Normalvilla

PlaceringKommunKostnad per år
1Stockholm2716 kr
2Lycksele2820 kr
3Tibro2869 kr
4Östersund2897 kr
5Järfälla3100 kr
PlaceringMedelvärde5740 kr
187Lysekil6375 kr
229Strömstad6855 kr
241Sotenäs7140 kr
256Munkedal7380 kr
274 Tanum7810 kr
286 Lessebo8490 kr
287Nordanstig8805 kr
288Tjörn8825 kr
289Högsby8875 kr
290Norberg8970 kr

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede