Vattentjänstplan

Granskning

Förslag till Tanums kommuns vattentjänstplan 2024–2036 är ute på granskning under tiden 10 april till 9 maj 2024.

Under granskningen har du möjlighet att ta del av granskningshandlingarna och lämna dina synpunkter. Syftet med en granskning är att låta berörda ta del av och tycka till om de förändringar som genomförts efter samråd. Nästa steg är antagande.

Vad är en vattentjänstplan?

En vattentjänstplan beskriver, enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och inkluderar en skyfallsplan för allmänna vatten- och avlopps (VA)-anläggningar, samt en miljökonsekvensbeskrivning. Vattentjänstplanen inkluderar även VA-utbyggnadsplanen som redogör för de områden som kommunen planerar att bygga ut kommunalt vatten- och avloppsnät till.

Vid årsskiftet 2022/2023 inträdde en rad ändringar i lagen om allmänna vattentjänster, en av dessa ändringar innebar att varje kommun ska ha en vattentjänstplan. Allmänna vattentjänster innebär den kommunala försörjningen och hanteringen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Granskningshandlingar

Granskningshandlingar finns även tillgängliga i fysisk form på följande platser under granskningstiden:

Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede
Öppettider: måndag-fredag 8.00-16.30

Biblioteken i Tanumshede, Fjällbacka och Backa Bibliotekens öppettider hittar du här.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig!

Allmänna frågor om vattentjänstplanen: Maya Strömgren, plan- och kartavdelningen.

Frågor om VA-utbyggnadsplanen: Karin Görfelt, VA-avdelningen.

Båda nås via 0525-180 00 (kundcenter) eller e-post mbn.diarium@tanum.se

Har du synpunkter?
Vi vill ha dina synpunkter på granskningsförslaget
senast 9 maj 2024.

Skriv ner dina synpunkter och skicka till ett av följande alternativ:
mbn.diarium@tanum.se
eller
• Tanums kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Plan- och kartavdelningen, 457 81 TANUMSHEDE

Märk ärendet med ”Vattentjänstplan-granskning”.

Vad händer sedan?

Efter genomförd granskning kommer inkomna synpunkter sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet kommer även publiceras på hemsidan och skickas ut till myndigheter samt de som inkommit med synpunkter. Nästa steg är att kommunfullmäktige fattar beslut om antagande.

Samrådsredogörelse

I samrådsredogörelsen redovisas inkomna och bemötta synpunkter under samrådsfasen Samrådsredogörelse Vattentjänstplan Tanums kommun Pdf, 244.2 kB.

Handlingar från tidigare skede

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede