Backa rektorsområde

Backa skola
Liten karta

Backa skola

Telefon expeditionen: 0525-180 50
Sjukanmälan: 0515-777 107
Telefon fritidshem: 070-609 11 32

Adress: Backa skola, Backa skolväg 1, 457 50 Bullaren

Rektor: Camilla Arvidsson 0525-180 51

Administratör: Åsa Karlsson 0525-183 93

Skolsköterska: Berit Markman 0525-183 49
Mottagning måndagar

Barn- och elevhälsan:
För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder och specialpedagoger.
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

I Bullarens rektorsområde finns Backa skola med cirka 100 elever i år F-6, fritidshem med cirka
60 elever.

Backa skola har tillsammans med Föräldraföreningen under åren lagt ner ett stort arbete på elevernas yttre och inre miljö. Vi säger att vi har Sveriges bästa skolgård.

Fritidshemmet ligger centralt i skolan och delar lokal med allmän förskola. Genom pedagogisk planerad verksamhet får eleverna verktyg att behärska skilda teman. Stor vikt läggs på värdegrundsfrågor. På fritidshemmet arbetas med elev- och föräldrademokrati.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsåret 2022/2023 Pdf, 543.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Varmt välkommen till oss!