Backa rektorsområde

Backa skola
Liten karta

Backa skola

Telefon expeditionen: 0525-180 50
Sjukanmälan: 0515-777 107
Telefon fritidshem: 070-609 11 32

Adress: Backa skola, Backa skolväg 1, 457 50 Bullaren

Rektor: Camilla Arvidsson 0525-180 51

Administratör: Marie Landgren 0525-182 50


Skolsköterska: Monica Kjellstorp 0525-182 02
Mottagning måndagar

Barn- och elevhälsan
För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder och specialpedagoger.
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

I Bullarens rektorsområde finns Backa skola med cirka 80 elever i år F-6, fritidshem och förskola. Det finns även familjedaghem i Bullaren.

Backa skola har tillsammans med Föräldraföreningen under åren lagt ner ett stort arbete på elevernas yttre och inre miljö. Vi säger att vi har Sveriges bästa skolgård.

Fritidshemmet ligger centralt i skolan och delar lokal med allmän förskola. Genom pedagogisk planerad verksamhet får eleverna verktyg att behärska skilda teman. Stor vikt läggs på värdegrundsfrågor. På fritidshemmet arbetas med elev- och föräldrademokrati.

Backa förskola har en avdelning och barnens ålder varierar mellan 1-5 år. På Backa förskola arbetar vi för en mer jämställd miljö genom att granska och analysera verksamheten ur ett genusperspektiv. Barn och vuxna samspelar i lärande möten där språk och kommunikation genomsyrar den dagliga verksamheten.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!