Backa rektorsområde

Backa skola
Liten karta

Backa skola

Tel expeditionen: 0525-180 50, även sjukanmälningar görs på detta nummer
Tel personalrum: 0525- 180 56

Tel fritidshem: 070-6091132
Adress: Backa skola, Backa skolväg 1, 457 50 Bullaren

Rektor :

Agneta Blomqvist
Tel: 0525-180 51

E-post: agneta.blomqvist@tanum.se


Administratör: Annicka Johansson
Tel:  0525-180 50
Fax: 0525-504 70
E-post: annicka johansson@tanum.se

Skolsköterska: Monica Kjellstorp
Tel: 0525-182 02 070-6098082
mottagning torsdag 08:00-14:00

Barn- och elevhälsan
För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har  samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger.
Chef: Sten-Gunnar Axelsson tel: 0525-18193

I Bullarens rektorsområde finns Backa skola med cirka 80 elever i år F-6, fritidshem och förskola. Det finns även familjedaghem i Bullaren.

Backa skola har en lokal styrelse med föräldramajoritet. Den lokala styrelsen har tillsammans med föräldraföreningen under åren lagt ner ett stort arbete på elevernas yttre och inre miljö. Vi säger att vi har Sveriges bästa skolgård.
 
Fritidshemmet ligger centralt i skolan och delar lokal med allmän förskola. Genom pedagogisk planerad verksamhet får eleverna verktyg att behärska skilda teman. Stor vikt läggs på värdegrundsfrågor. På fritidshemmet arbetas med elev- och föräldrademokrati.
 
Backa förskola har en avdelning och barnens ålder varierar mellan 1-5 år. På Backa förskola arbetar vi för en mer jämställd miljö genom att granska och analysera verksamheten ur ett genusperspektiv. Barn och vuxna samspelar i lärande möten där språk och kommunikation genomsyrar den dagliga verksamheten

Till sin hjälp att leda verksamheten har rektor en lokal styrelse utsedd av barn- och utbildningsnämnden. Styrelsen kan ses som en samrådsgrupp mellan föräldrar, elever, personal och rektor, där föräldrarnas inflytande säkras genom föräldramajoritet och innehav av ordförandeskapet.

Lokala styrelsen ordförande Annicka Johansson telefon 0525-510 08

Föräldraföreningens ordförande: Karin Liljengård telefon 0525-506 47

Politikerfadder: Anders Fogelmark

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF (pdf, 769.1 kB)

Likabehandlingsplan förskolaPDF (pdf, 13.2 kB)
KvalitetsuppföljningWord (word, 96.5 kB)

Kvalitetsredovisning förskolaWord (word, 59.4 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!