Grebbestads skola och fritidshem

Grebbestad skolaFörstora bilden
Liten kartaFörstora bilden

Grebbestadskolan

Rektor:
Katarina Krokström 0525-184 75

Administratör:
Heléne Jörgensson 0525-187 60

Telefon:
Fritidshem Millies hus 0525-187 62
Fritidshem Eftis 0525-187 77
Fritidshem Amelie 0525-187 61

Frånvaroanmälan:
När du behöver frånvaroanmäla ditt barn kan du använda något av följande tre sätt:

Adress:
Grönemadsvägen 12, 457 72 Grebbestad

Elevhälsa:
För elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsanLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. där förvaltningen har samlade resurser i form av skolsköterska, skolläkare, skolkurator, psykolog, logoped, specialpedagog
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Grebbestadskolan
På Grebbestadskolan går det cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har tre fritidshem. Skolans helhetsidé: Lära för livet i en skola för alla.

- En skola för alla, blir verklig genom att all verksam personal tar sitt ansvar för att alla elever utvecklas optimalt efter sina unika förutsättningar. Vi har ett positivt förhållningssätt och arbetar ständigt för att få en tillgänglig och god lärmiljö genom att undanröja hinder och istället skapa goda möjligheter för kunskapsinhämtning på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.

- Lära för livet, syns genom vårt fokus på varaktiga kunskaper och att vi inte lär för betyg eller prov utan för att vi kommer att behöva kunskapen i framtiden. Vi arbetar aktivt för att alla elever ska vilja och kunna ta ansvar för sina studier och vår gemensamma arbetsmiljö. Vi undervisar i god studieteknik och ger möjlighet till läxhjälp.

Grebbestadskolans trygghetsplanPdf, 350.7 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. (Pdf, 350.7 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!