Hamburgsunds skola och fritidshem

HamburgsundskolanFörstora bilden
Liten kartaFörstora bilden

Hamburgsundskolan

Rektor:
Daniel Abrahamsson 0525-184 51

Biträdande rektor F-3 samt fritidshemmet
Sven-Eric Olsson 0525-184 09

Administratör:
Jeanette Wåhlberg 0525-184 00

Telefon:
Personalrum 0525-184 05
Fritidshem personalrum 0525-184 04
Fritidshem åk F-1 0525-184 11
Fritidshem åk 2-5 0525-184 12

Frånvaroanmälan:
När du behöver frånvaroanmäla ditt barn kan du använda något av följande tre sätt:

Adress:
Hamburgsundskolan, Skolvägen 2,
457 45 Hamburgsund

Elevhälsa:
För elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av skolsköterska, skolläkare, skolkurator, psykolog, logoped, specialpedagog
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

På Hamburgsundskolan finns elever i åk F-9. Under läsåret har skolan cirka 300 elever varav cirka 140 i år 7-9. För eleverna i åk F-6 finns fritidshem.

Aktiviteter med anknytning till friluftsliv är tydliga på skolan i alla årskurser som till exempel

  • praktiska naturstudier från år 1
  • lägerskolor och vandringsturer
  • fjällvandring i år 9

Hamburgsundskolans plan mot Kränkande behandling 2022-23 Pdf, 126.9 kB.
Hamburgsundskolans ordningsregler 2022-23 Pdf, 126.4 kB.

Varmt välkommen till oss!