Läsårstider, skollov och ledigheter

Läsårstider i Tanums skolor 2023/2024


Terminstider för elever:


Hösttermin 2023: 21 augusti - 22 december

84 dagar

Vårtermin 2024: 10 januari - 12 juni

94 dagarLovdagar för elever


Hösttermin 2023:


21 september


30 oktober - 3 november (höstlov)
Vårtermin 2024:


19 februari - 23 februari (sportlov)


7 mars


25 mars - 28 mars (påsklov)


10 maj (klämdag)


7 juni (klämdag)
Antal skoldagar: 178Läsårstider i Tanums skolor 2024/2025


Terminstider för elever:


Hösttermin 2024: 19 augusti - 20 december

84 dagar

Vårtermin 2025: 9 januari - 13 juni

94 dagarLovdagar för elever


Hösttermin 2024:


25 september


28 oktober - 1 november (höstlov)
Vårtermin 2025:


17 februari - 21 februari (sportlov)


x en dag i mars, datum meddelas senare


14 april - 17 april (påsklov)


22 april


2 maj (klämdag)


30 maj (klämdag)
Antal skoldagar: 178Ansök om ledighet i grundskolan

Ledighetsansökan görs av vårdnadshavare i Skola24.

Skola24 når du via Tanumsporten där du som vårdnadshavare loggar in med BankId. Som inloggad väljer du Skola24 och gör din ansökan, båda vårdnadshavare behöver godkänna ansökan.

Ledighet för elev i grundskolan

I Skollagen (2010:800) anges att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. För ledighet längre än 10 dagar kan rektor inte uppdra åt någon annan att fatta beslut.

Det är viktigt att poängtera att det inte är frågan om en rättighet för eleven att vara ledig. Skolan har ett stort ansvar för att eleven klarar av att nå grundskolans kunskapsmål. När elever är lediga under skoltid påverkar detta elevens möjlighet att delta i undervisningen och i förlängningen också att nå kunskapsmålen.

När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under lovdagar så långt det är möjligt, för att undervisningstiden i skolan inte onödigtvis skall förkortas för eleven. Vid ansökan om ledighet gör ansvarig pedagog en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Denna ligger till grund för om ledighet beviljas eller inte.

Ledighetsansökan för ledighet upp till 10 dagar skall vara inlämnad till elevansvarig pedagog två veckor innan ledighet. Vid ansökan om ledighet över 10 dagar skall ansökan vara inlämnad till skolan senast en månad innan ledighet. Rektor fattar beslut om ledighet över 10 dagar.

På grund av skolans ansvar för elevens utbildning är skolorna i Tanums kommun restriktiva med att ge ledighet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede