Backa fritidshem

Rektor:
Camilla Arvidsson 0525-180 51

Administratör:
Åsa Karlsson 0525-183 93

Telefon:
Personalrum 0525-180 50
Fritidshem 0525-180 52

A
dress:
Backa skola, Backa skolväg 1, 457 50 Bullaren

Backa fritidshem ligger centralt på Backa skola och tar emot barn i åldrarna 6-12 år. 

Fritidshemmet erbjuder planerad verksamhet varje dag till exempel värdegrunds-övningar, utomhusaktiviteter, gymnastik och skapande verksamhet. Det finns även stort utrymme för lek och spontana aktiviteter.

Målet för aktiviteterna  är att barnen ska lära sig vara toleranta mot varandra, ges möjlighet till att träna olika färdigheter och att personalen arbetar aktivt för att lära barnen ett demokratiskt tankesätt och bryta invanda könsmönster.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!

UtomhusaktiviteterFörstora bilden
KottenFörstora bilden
FritidsFörstora bilden

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede