Grebbestads fritidshem

Rektor:
Katarina Krokström 0525-184 75

Administratör:
Heléne Jörgensson 0525-187 60

Telefon:
Fritidshem Millies hus 0525-187 62
Fritidshem Amelie 0525-187 61
Fritidshem Eftis 0525-187 77

Adress:
Grönemadsvägen 12, 457 72 Grebbestad

På Grebbestadskolans fritidshem ges elevernas egna tankar och idéer stor plats och lärarna inom fritidshemmen omvandlar dessa till lärande inom läroplanens ram. Undervisningen i fritidshemmen är grupporienterad och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Fritidshemmen arbetar i arbetslag tillsammans med grundskolans lärare.

Fritidshemmet Millies hus

Millies husFörstora bilden

Millies Hus är en gammal lärarbostad och ligger intill skolhuset. Här studerar förskoleklass under förmiddagarna och på eftermiddagen tar fritidsverksamheten vid. Lärmiljön och verksamheten präglas av lärande lek där eleverna ges möjlighet att kunna skapa sina lekidéer med stöd av pedagogerna. Rummen har en pedagogisk inriktning som lätt skall kunna utmana eleverna att vilja lära i skolans alla ämnen.

Du når Millies hus på 0525-187 62.

Fritidshemmet Amelie

AmelieFörstora bilden

Amelies fritids är en villa från 30-40-talet, som ligger inom skolans område. Här går eleverna från klass 3-6.På Amelie tränas eleverna att bli självständiga och ta ansvar för att deras fria tid blir meningsfull och rolig. Lärarna på fritidshemmet handleder och coachar.

Du når Amelie på 0525-187 61.

Fritidshemmet Eftis

EftisFörstora bilden

På Eftis går elever från klass 1-2. Verksamheten på Eftis tar väl vara på elevernas ta-sig-för-samhet och roliga och lärorika elevprojekt tar sin form i verksamheten.

 

Morgonomsorg

På Eftis finns skolans morgonomsorg. Den öppnar kl 6.30 och eleverna går till skolan kl 8.00 Frukost serveras kl 7.15

Stängning

Stängning sker på Eftis. kl. 17 kommer de sena barnen från Amelie och Millies hus. Eftis stänger senast kl.18.30

Du når Eftis på 0525-187 77.

Kontaktperson för Grebbestad skola och fritidshem är rektor Katarina Krokström 0525–184 75.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede