Riktlinjer för föräldrakooperativ barnomsorgsverksamhet

Fastställda av kommunfullmäktige den 7 maj 1990, § 70

Följande förutsättningar bör gälla i tecknade avtal

  • Kooperativet är huvudman för verksamheten och bedrivs som ekonomisk förening
  • Kooperativet har arbetsgivaransvar för anställd personal
  • Kooperativet svarar för lokalförsörjningen
  • Startbidrag och driftbidrag utbetalas av barn- och utbildningsnämnden utifrån gällande budget
  • Kooperativet ska årligen redovisa sin verksamhet till barn- och utbildningsnämnden
  • Revision bedrivs enligt 5 kap 3 § kommunallagen
  • Verksamhetsplan ska tillställas kommunen inför respektive verksamhetsår.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ovan redovisade riktlinjer för tecknande av avtal, och att upprätta och teckna avtal om kooperativ barnomsorgsverksamhet enligt de godkända riktlinjerna.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede