Inkomstjämförelse

Barnomsorgsavgiften är en fast månadsavgift, under 12 månader per år. Avgiftens storlek grundas på uppgifter om hushållets gemensamma inkomst och behovet av tillsynstid. Samma princip ska läggas till grund för avgiftsberäkning även för sammanboende med eller utan gemensamma barn. Avgiften betalas i efterskott.

Barn och utbildningsförvaltningen genomför årligen inkomstjämförelser för att säkerställa att hushållen har betalat rätt barnomsorgsavgift. Efter två år finns uppgifter om familjens taxerade inkomst registrerad hos Skattemyndigheten. Barn- och utbildningsförvaltningen gör då en jämförelse mellan registrerad inkomst och verklig inkomst. Har hushållet uppgett mindre inkomst än vad som uppgivits till barn- och utbildningsförvaltningen så utgår en faktura på mellanskillnaden, har hushållet uppgett för hög inkomst så återbetalas avgift. Det går inte att korrigera inkomsten tillbaka i tiden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede