Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng innebär att kommunen är skyldig att lämna bidrag till såväl enskilda förskolor och fritidshem som enskild verksamhet som bedriver pedagogisk omsorg.

Kommunen ska godkänna verksamheten för att den ska kunna få bidrag.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i form av familjedaghem, flerfamiljssystem eller liknande.

För mer information kontakta barn- och utbildningskontoret.

Sammanfattning av riksdagsbeslutet 2009-04-22

Den 1 juli 2009 införs en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag, som ska följa med barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer.

Kommunerna blir skyldiga att godkänna förskolor, fritidshem och alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi. Detta under förutsättning att verksamheten håller samma nivå på kvalitet och säkerhet som motsvarande offentliga verksamhet.

Kommunerna blir också skyldiga att ge bidrag i form av barnomsorgspeng till en godkänd verksamhet om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet med vissa undantag

Detta under förutsättning att verksamheten inte medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.

Verksamheten får inte heller ta ut oskäligt höga avgifter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede