Frågor och svar

Vem har rätt till barnomsorg?

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar.

Vilka öppetttider har förskolor och fritidshem?

Öppettider för förskola och fritidshem är 06.30 – 18.30, måndag till fredag. Öppettiderna kan variera.

Kommunen erbjuder ingen barnomsorg på kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

Under semestertider, jul- och nyårshelger stänger vissa förskolor och fritidshem. Vårdnadshavare erbjuds då barnomsorg på annan förskola eller fritidshem.

Hur ansöker jag/säger upp min barnomsorgsplats?

Ansökan om barnomsorg sker via e-tjänst.  Ansökan om barnomsorg ska ske minst tre månader innan vårdnadshavare behöver barnomsorg. Här kan ni ansöka om barnomsorgsplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid uppsägning av barnomsorg anmäls detta via e-tjänst senast 2 månader innan önskat upphörande av barnomsorgsplats. Barnomsorgsavgift tas ut under uppsägningstiden. Här säger ni upp barnomsorgsplatsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inskolning

För att barnet ska få en trygg start i förskola eller fritidshem så deltar vårdnadshavare vid inskolning av barnet enligt ett uppgjort schema. I förskolan sker detta enligt ett uppgjort schema under cirka 14 dagar.

Vistelsetid/schema

Barnomsorgsplatsen får nyttjas den tid som krävs för vårdnadshavares arbete eller studietid inklusive restid. Barnets vistelsetid läggs in vårdnadshavare in via e-tjänst.

Mindre schemaändringar gällande barnets vistelsetid bör kunna tillgodoses inom 5 arbetsdagar. Ändringar som påverkar verksamheternas aktuella öppettider eller pedagogernas arbetsschema behöver meddelas 14 dagar innan de skall verkställas. Rektor beslutar om ändringar är genomförbara.

Vad är allmän förskola?

Alla barn ska erbjudas förskola under minst 525 timmar om året från och med höstterminen det år de fyller tre år. Det kallas för allmän förskola. Här ser ni läsårstiderna.

Kan förskolan stänga?

Förskolan och fritidshemmet stänger 4 dagar varje år för gemensam kompetensutveckling för personal. För vårdnadshavare som inte kan ordna barnomsorg dessa dagar ska barnet erbjudas alternativ barnomsorg.

Vad gäller om mitt barn är sjuk?

Barn som är sjuka ska stanna hemma, Detta är för att inte smitta andra barn och personal. Barnen kan komma tillbaka till förskola och fritidshem när de är tillräckligt pigga för att orka med vardagen i verksamheterna. Är barnen sjuka ska detta meddelas till respektive avdelning. Kontakta gärna avdelningen dagen innan barnen kommer tillbaka till förskolan eller fritidshemmet.

Vad gäller om vårdnadshavare är hemma vård av barn (VAB)?

I de fall där vårdnadshavaren är hemma för att vårda sjukt barn erbjuds vistelsetid för syskon 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka på förskolan.

Kan barnen vara på förskola om vårdnadshavare har semester?

Nej! Om någon av vårdnadshavarna har semester ska barnen vara lediga från förskolan och fritidshemmet.

Vem ska meddelas om barnet är ledigt?

Är barnen lediga ska detta meddelas till respektive förskole- eller fritidsavdelning.

Vad gäller vid vårdnadshavares sjukdom/sjukskrivning, arbetslöshet eller föräldraledighet?

I de fall där vårdnadshavaren är sjuk, arbetslös eller föräldraledig erbjuds barnet vistelsetid i förskolan 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka på förskolan. Om det på grund av särskilda skäl finns behov av placeringstid utöver dessa 15 timmar per vecka beslutar rektor för den aktuella förskolan eller fritidshemmet barnets vistelsetid. Detta görs i samråd med vårdnadshavare.

Det finns ingen automatisk rätt till fritidshem baserat på att en förälder är sjukskriven, arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn. Däremot kan en elev ha rätt till fritidshem om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av utbildning i fritidshem.

Vad händer när mitt barn får ett syskon?

Om du ska vara föräldraledig har du rätt att ha kvar barnet på det tidigare schemat till och med den dag du kommer hem från BB med det nya syskonet.

BARNOMSORGSAVGIFT

Avgiften baseras på din inkomst. Den betalas månadsvis hela året men förutsätter att barnet är ledigt fyra veckor per år.  Avgiften faktureras i efterhand för månaden innan. Kommunen tillämpar maxtaxa. Här kan ni räkna ut er avgift.

Här hittar ni barnomsorgstaxan.

Ny inkomstuppgift ska lämnas digitalt. Inkomständringen gäller från och med den månad inkomstuppgiften kommit in. Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift till dess att uppgiften kommer in. Det kan förekomma att lämnad inkomstuppgift kontrolleras hos Skatteverket.

Här anmäler/uppdaterar ni er inkomst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede