Taxa för sotning och brandskydds-kontroll

Taxan gäller från 2024-05-01. Objektpriser vid nedan angivet timpris avrundas till närmaste hela krona.

Sotning och eldstads-rengöringTjänst

Helårshus

Fritidshus

Grundavgift

(Tillkommer samtliga fastigheter.

I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.)

214

307

Sotning av värmepanna

451

451

Sotning av lokaleldstad

347

347

För varje tillkommande objekt

347

347

Förgävesbesök

(Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras dubbel grundavgift.)

428

614
BrandskyddskontrollGrundavgift

(Tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.)

489

700

Första objekt som skall kontrolleras

635

635

För varje tillkommande objekt

282

282

Förgävesbesök

(Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras dubbel grundavgift.)

977

1 400

Grundavgift
(Vid samtidig sotning och brandskyddskontroll.)

130

223

Förgävesbesök
(Vid samtidig sotning och brandskyddskontroll.)

261

446
Övriga sotnings- och rengöringsarbeten

Timkostnad/kr


Brandskyddskontroll

846


Rengöring/Sotning

556


Övriga arbeten inom MSBFS 2014:6

556


Bilkostnad/kilometer

3,89


Administrativ kostnad/tillfälle

127


Avgift för sotning med roterande stavar/kanal

304Moms (25 procent) tillkommer på alla avgifter.

Bilkostnad, resekostnad, adminstrativa avgifter, förbrukningsmateriel samt kostnad för teknisk utrustning tillkommer på samtliga arbeten.

För imkanaler i restauranger och storkök och övriga större värmepannor debiteras ersättning per man och timme.

I de fall sotning eller brandskyddskontroll beställs extra eller utförs utanför ordinarie tur debiteras ersättning per man och timme samt resa och bilkostnad.

Om tak/fallskyddsinstallationen ej uppfyller gällande krav sotas rökkanalen med roterande stavsotning.

Avbokning senare än 5 arbetsdagar från planerat besök, utan giltigt skäl, debiteras full avgift.

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i Tanums kommun och justeras årligen enligt sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entreprenad av A.Hj skorstensfejeri i Tanum AB. Verksamheten regleras av bestämmelserna i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt en till lagen knuten förordning (2003:789).

Kontakt vid frågor

A.Hj skorstensfejeri i Tanum AB
Riksvägen 140
457 31 Tanumshede
Telefon: 0525-206 20
E-post: info@skorstensfejaren.com
Hemsida: www.skorstensfejaren.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontid: 08.30-12.30 Övrig tid telefonsvarare

Skorstensfejarmästare

Steiner Hassellöf
Jourtelefon: 070-238 23 33

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede