Sota själv

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor ger kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Om fastigehtsägaren överlåter åt någon annan än den som är utsedd av kommunen att sköta sotningen på den egna anläggningen ställer kommunen samma krav på utbildning och erfarenhet som de ställer på den som är utsedd av kommunen att sköta sotningen.

Ansökan om dispens för egensotning kan göras via kommunens e-tjänster. Ansökningshandlingar i pappersformat kan beställas från Tanums kommuns kundcenter, telefon 0525-180 00 eller via e-post kommun@tanum.se.

Här kan du ansöka om dispens för egensotning (e-tjänst)

Sotningsjournal Pdf, 39 kB, öppnas i nytt fönster. - används av den som sotar själv.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede