Tematiska forum

Att skapa kontaktytor för samverkan mellan kommun och näringsliv är viktig för att driva företagsutveckling och stärka det lokala företagsklimatet. Förutom att Näringslivsenheten bjuder in till ”öppna forum” har vi under hösten startat några olika tematiska forum för att utveckla samverkan.

Ett tematiskt forum kan diskutera en konkret fråga eller spänna över ett brett spektrum. Det kan handla om allt ifrån en bred och öppen visionsprocess för Tanum till konkreta satsningar. Forumgruppen ska vara ett bollplank, inspirationsinstans, ge näringslivsperspektiv och kompetensutveckling till det aktuella ämnet.

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsammans med representanter för näringslivet inleda arbete inom tre tematiska områden; ”Kompetensplattform”, ”Värdskapsfrågor” samt ”Ny näringslivsstrategi”.
Arbetet med Kompetensplattformen har pågått ett tag, ett resultat är Fadderföretag. Forum för Ny näringslivsstrategi är igång och gruppen åkte i januari 2017 på ett studiebesök till Laholms kommun i syfte att se på goda exempel. Forum Värdskap är en gemensam satsning mellan Tanums kommun och Tanum Turist.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede