Tematiska forum

Att skapa kontaktytor för samverkan mellan kommun och näringsliv är viktig för att driva företagsutveckling och stärka det lokala företagsklimatet. Förutom att Näringslivsenheten bjuder in till ”öppna forum” arbetar vi i några olika tematiska forum för att utveckla samverkan.

Ett tematiskt forum kan diskutera en konkret fråga eller spänna över ett brett spektrum. Det kan handla om allt ifrån en bred och öppen visionsprocess för Tanum till konkreta satsningar. Forumgruppen ska vara ett bollplank, inspirationsinstans, ge näringslivsperspektiv och kompetensutveckling till det aktuella ämnet.

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsammans med representanter för näringslivet inleda arbete inom tre tematiska områden; ”Kompetensplattform”, ”Värdskapsfrågor” samt ”Ny näringslivsstrategi”.
Arbetet med Kompetensplattformen har pågått ett tag, ett resultat är Fadderföretag. Forum för Ny näringslivsstrategi har varit ett värdefullt bollplank under arbetet att ta fram en ny näringslivsstrategi och handlingsplan. Forum Värdskap är en gemensam satsning mellan Tanums kommun och Tanum Turist.
Under 2018 har ytterligare två tematiska forum drivits, "Besöksnäringsstrategi" Öppnas i nytt fönster. och "Näringslivsgala". Öppnas i nytt fönster.
2019 drevs forum "Upphandling", "Hållbarhet" samt "Näringslivsgala".

Under 2022 drivs forum "Brott mot företag".

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede