Tematiska forum

Att skapa kontaktytor för samverkan mellan kommun och näringsliv är viktig för att driva företagsutveckling och stärka det lokala företagsklimatet. Förutom att Näringslivsenheten bjuder in till ”öppna forum” arbetar vi i några olika tematiska forum för att utveckla samverkan.

Ett tematiskt forum kan diskutera en konkret fråga eller spänna över ett brett spektrum. Det kan handla om allt ifrån en bred och öppen visionsprocess för Tanum till konkreta satsningar. Forumgruppen ska vara ett bollplank, inspirationsinstans, ge näringslivsperspektiv och kompetensutveckling till det aktuella ämnet.

Olika ’’Tematiska forum’’ har vart igång, vissa är avslutade och några fortfarande pågående. Tanken är att starta nya efter behov. I listan till vänster kan du läsa vilka ämnen som än så länge har varit aktuellt för en formugrupp.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede