Hållbarhet

Tanums kommun håller 2019 på att ta fram en ny klimat- och miljöstrategi för organisationen Tanums kommun. Under arbetet med framtagandet av strategin vill man gärna få inspel från det lokala näringslivet.

Under hösten 2019 planeras det för tre möten med Forum Hållbarhet. Det första mötet hölls 22 oktober.

Hållbarhetsgruppens första möte.

Bild från gruppens första möte 22 oktober. Från vänster Hans-Ola Olsson, Maria Lindberg (ersättare för Anna-Lena Edvardsson), Ulf Ericsson, Liselotte Fröjd, Maggie Ciprian-Olevik, Tom Svensson, Anders Nilsson, Anders Edlund, Mikael Johansson.

Deltagare i ”Forum Hållbarhet”:
Maggie Ciprian-Olevik, Ciprians Marknadskommunikation AB och Företagarna Tanum
Hans-Ola Olsson, Säms gård och LRF
Anna-Lena Edvardsson, Sparbanken Tanum
Mikael Johansson, Rabbalshede kraft
Carina Rislund, Hokahey Consulting AB
Tom Svensson, bevarandefotograf
Anders Edlund, Bröderna Axelsson El
Anders Nilsson, Världens vackraste skärgård
Petter Öhnell, Vitlycke Museum
Liselotte Fröjd, Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Ericsson, Kommunchef
Elisabeth Jonsson, Näringslivsutvecklare

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede