Hållbarhet

Tanums kommun har tagit fram en klimat- och miljöstrategi för organisationen Tanums kommun avseende åren 2020-2024.

Strategin omfattar även de helägda bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB och tar sin utgångspunkt i att antagna åtgärder ska minska klimat- och miljöpåverkan från kommunkoncernen Tanums kommun.

Under arbetet med framtagandet av strategin ville man gärna få inspel från det lokala näringslivet och bjöd 2019 in till tre möten för att diskutera vilka åtgärder och innehåll som skulle prioriteras.

Hållbarhetsgruppens första möte.

Bild från gruppens första möte 22 oktober. Från vänster Hans-Ola Olsson, Maria Lindberg (ersättare för Anna-Lena Edvardsson), Ulf Ericsson, Liselotte Fröjd, Maggie Ciprian-Olevik, Tom Svensson, Anders Nilsson, Anders Edlund, Mikael Johansson.

Deltagare i ”Forum Hållbarhet”:
Maggie Ciprian-Olevik, Ciprians Marknadskommunikation AB och Företagarna Tanum
Hans-Ola Olsson, Säms gård och LRF
Anna-Lena Edvardsson, Sparbanken Tanum
Mikael Johansson, Rabbalshede kraft
Carina Rislund, Hokahey Consulting AB
Tom Svensson, bevarandefotograf
Anders Edlund, Bröderna Axelsson El
Anders Nilsson, Världens vackraste skärgård
Petter Öhnell, Vitlycke Museum
Liselotte Fröjd, Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Ericsson, Kommunchef
Elisabeth Jonsson, Näringslivsutvecklare

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede