Värdskap

Nyckelord värdskap

Forum Värdskap är en gemensam satsning mellan Tanums kommun och Tanum Turist. Värdskap står högt på den politiska agenda, bland annat har en ny servicepolicy antagits och olika satsningar pågår.
I Forum Värdskap sitter ett antal representanter från näringslivet, i detta forum ska man arbeta med frågan: Vad kan vi göra gemensamt för att vässa vårt områdes attraktionskraft i form av ett ännu bättre Värdskap.
Vara bollplank/referensinstans för
kompetensutvecklingsinsatser riktade för Tanums Kommuns näringsliv.

Att strukturera ”hur man arbetar med ett gott värdskap” i sin verksamhet tror vi kommer att ge resultat för varje enskilds verksamhet, man stärker kvalitén på sin tjänst och produkt. Nöjdare gäster ger klirr i kassa!
Att vi som område och destination gör det i form av en gemensam process har ett stort värde i att vi uppnår en samsyn och gemensam bild av vad ett gott värdskap är och vad det har för betydelse. På så vis stärker vi vårt varumärke och vår attraktionskraft, och det resulterar i en ökad konkurrenskraftighet, ekonomisk utveckling, samt tillväxt.

Värdskap handlar lika mycket om värdskap mellan aktörer som mellan företag och besökare. Att satsningen ska genererar ett gott värdskap i alla led: mellan offentlig sektor och privat sektor, mellan olika aktörer i näringslivet samt ut mot våra gäster.

Hur definieras värdskap?
Betydelsen av värdskap är: ”Konsten att få människor att känna sig välkomna”.

Det är en konst - alltså något vi ständigt måste vara uppmärksamma på.

Det är att få – vilket innebär en aktiv vilja att välkomna människor.

Det handlar om människor – på ytan är vi olika men inuti är likheterna större än olikheterna.

Det är att känna sig – värdskap känns i hela kroppen, att jag som gäst är både viktig och värdefull.

Det är att välkomna – gästen känner sig väntad och önskad.

 

Följande deltagare är med i forum Värdskap:

Magnus Olsson, representant för Företagarna Tanum
Daniel Abrahamsson, representant för Tanum Turist
Anna Bäckstedt, GBM
Jacob Bengtsson, ICA Hedemyrs
Kajsa Burden, Mjölkeröds Golfklubb
Susanne Maxvall, Stora Hotellet Bryggan
Pia Hansson, Väderöarnas Värdshus
Tove Bengtsson, Tanum Turist
Elenor Olofsson, Tanums kommun
Maria Nybro, Tanums kommun

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede