Besöksnäringsstrategi

En besöksnäringsstrategi har tagits fram tillsammans med Forum Besöksnäringsstrategi som träffades vid tre tillfällen under 2018.
Arbetsgruppen hade som syfte att ta fram ett förslag till en Besöksnäringsstrategi för Tanums kommun som nu finns antagen.

Deltagare i ”Forum Besöksnäringsstrategi”:
Processledare: Thorvald Svedrup

Jacob Agertoft, Företagarna Tanum samt Fjällbacka Samhällsförening
Daniel Abrahamsson, Tanum Turist
Stig-Arne Mellbin, Bullarens familjecamping
Per Karlsson, Everts Sjöbod
Peter Karlsson, TanumStrand
Reinert Sörensson, Sportshopen
Stellan Hermansson, Sportshopen
Elin Wikström, Gerleborgsskolan
Aleka Karayeorgopoulos, Vitlycke museum 
Peter Karlsson, TanumStrand
Liselotte Fröjd, Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Ericsson, Kommunchef
Roger Rosengren, Tanums kommun
Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare Tanums kommun

Här kan du läsa antagen strategi för besöksnäringen Pdf, 1.5 MB.


Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede