Besöksnäringsstrategi

Forum Besöksnäringsstrategi har träffats vid tre tillfällen under 2018.
Arbetsgruppen har som syfte att ta fram ett förslag till en Besöksnäringsstrategi för Tanums kommun. 

Deltagare i ”Forum Besöksnäringsstrategi”:
Processledare: Thorvald Svedrup

Jacob Agertoft, Företagarna Tanum samt Fjällbacka Samhällsförening
Daniel Abrahamsson, Tanum Turist
Stig-Arne Mellbin, Bullarens familjecamping
Per Karlsson, Everts Sjöbod
Peter Karlsson, TanumStrand
Reinert Sörensson, Sportshopen
Stellan Hermansson, Sportshopen
Elin Wikström, Gerleborgsskolan
Aleka Karayeorgopoulos, Vitlycke museum 
Peter Karlsson, TanumStrand
Liselotte Fröjd, Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Ericsson, Kommunchef
Roger Rosengren, Tanums kommun
Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare Tanums kommun


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede