Ny näringslivsstrategi

Tanums kommun har en antagen näringslivsstrategi för åren
2012-2017. Utifrån det satta slutåret har ett arbete pågått för att uppdatera och anta en ny näringslivsstrategi.

Arbetet inleddes hösten 2016 efter ett beslut från
kommunstyrelsen att tillsätta en ”Forum-grupp” för arbetet.

En forumgrupp kallad ”Ny näringslivsstrategi” bildades som
referensgrupp till arbetet. Gruppen har varit ett viktigt bollplank för processen. Politiker, företagare och tjänstemän åkte i januari 2017 på en studieresa till Laholms kommun.

Laholm är en kommun som får mycket bra resultat i olika mätningar och har ett aktivt näringslivsarbete. Syftet med resan var att inspireras av en kommun som arbetar med näringslivsfrågor på ett framgångsrikt sätt.

Besöket startade processen med att forma ett utkast för ett nytt
strategidokument för Tanums näringslivsarbete.

Deltagare i ”Forum Ny Näringslivsstrategi”:
Lars Carlén, Tanum Shoppingcenter 
(vald från Tanum Turist)
Jacob Agertoft, Fastighetsmäklare
(vald från Företagarna)
Markus Brink, Erlandssons bygg
Lotta Kristiansen, Vasco
Kristian Döbeln, Sportshopen
Hans-Ola Olsson, Säms gård
Åke Johansson, Kranman
Anna von Elern, Fjällbacka Tandläkarna 

För att få möjlighet till inspel från ytterligare företagare
bjöds alla intresserade in till ett öppet möte i maj månad.
Vid mötet presenterades ett utkast och det gavs möjlighet till inspel och reflektioner.

Förslaget till en ny Näringslivsstrategi karaktäriseras av
en stark vision om ”att tillsammans med företagen skapa de absolut bästa förutsättningarna och ett utvecklingsinriktat klimat som gör Tanum attraktivt för att starta, driva och utveckla
företag, investera och leva i.”

Strategin anger riktningen och sätter ramverket för hur det
strategiska arbetet med näringslivsutveckling ska formas.

Kopplat till näringslivsstrategin ska en handlingsplan antas
vartannat år. Handlingsplanen ska utgå från de prioriterade arbetsområden som anges i strategin, med aktiviteter kopplade till varje arbetsområde.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede