Upphävande av del av byggnadsplan, område vid Tanums kyrka

Samråd för upphävande av del av byggnadsplan för område vid Tanums Kyrka pågår mellan den 15 mars till och med den 5 april 2024.

Området som föreslås att upphävas är beläget i sydvästra Tanumshede och omfattar ca 4,5 ha och ca 20 fastigheter.
Syftet med borttagandet är att ordna de inaktuella delar av byggnadsplanen som utgörs av vägområde, vidare syftar till att ordna den de planmässiga förhållandena bostadsfastigheter som har bildats och bebyggts i strid med den gällande byggnadsplan.

Har du synpunkter?
Vi vill ha dina synpunkter på samrådsförslaget senast den 5 april 2024

Skriv ner dina synpunkter och skicka till ett av följande alternativ:

mbn.diarium@tanum.se

• Tanums kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen,
Plan- och kartavdelningen, 457 81 TANUMSHEDE

Märk ärendet med ” Upphävande av del av byggnadsplan”.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-03-15 10.14
Plankarta.pdf Pdf, 7.2 MB. 7.2 MB 2024-03-15 10.14
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 276.2 kB. 276.2 kB 2024-03-15 10.14

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede