Detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera, Ängens förskola och Industrivägen

Flygfoto över planområde Tanums-Gissleröd 1:3, Ängens förskola och Industrivägen

Samråd pågår 2021-07-15 till och med 2021-08-31

Planområdet är beläget inom området Gissleröd i norra delen av Grebbestad. Planområdet omfattar drygt 19 hektar och angränsar i norr till åkermark och i öster till skog och till enstaka bostäder. I väster och i söder angränsar planområdet till befintlig bostadsbebyggelse. Genom området rinner Gisslerödsbäcken.

Planarbete för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera har pågått sedan 2003. För att underlätta handläggningen beslutade miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-06, att starta om detaljplanearbetet.

Det övergripande syftet med planläggningen är att möjliggöra för ett utvidgat skol- och förskoleområde i anslutning till Ängens förskola samt en ny väg mellan Grönemadsvägen och Havstenssundsvägen. Dessutom syftar planläggningen till att möjliggöra för en ny infartsparkering till Grebbestad, tillskapa ny verksamhetsmark öster om Havstenssundsvägen, ge befintliga verksamhetsfastigheter utmed Industrivägen en aktuell reglering samt bekräfta befintligt gång- och cykelstråk mellan Havstenssundsvägen och Greby.

Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiktsplanens intentioner och planens genomförande bedöms inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden,
457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger, senast 2021-08-31. Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Digitalt informationsmöte

Onsdagen den 25 augusti kl 18 kommer planavdelningen att hålla ett digitalt informationsmöte om planförslaget. Mötet kommer hållas via Teams och syftet är att informera om planförslaget.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl ditt intresse här senast den 23 augusti 2021.

Ange följande i mejlet:

  • anmälan informationsmöte
  • ditt namn
  • vem du representerar
  • vilken e-postadress vi kan nå dig på

Efter sista anmälningsdatum skickas det ut en möteslänk och mer information om exakt tid och mötesteknik till den e-postadress som du angett vid anmälan.

Har inte du möjlighet att delta?

Då är du alltid välkommen att höra av dig till planavdelningen så gör vi vårt bästa för att svara på dina frågor.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Plan- och kartavdelningen

Planeringsarkitekt

Anna Eklund

Tel. 0525-180 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede