Detaljplan för Hamburgsund 3:220 med flera

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 § 244. Planbeslutet vann laga kraft 2012-10-17.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede