Köldmedium

Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium bland annat finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.

Många av de köldmedier som används idag påverkar atmosfären. Köldmedier påverkar ozonskiktet och bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. För att minska utsläppen av dessa ämnen ställs särskilda krav på hantering av köldmedier.

Regler för att förhindra utsläpp

Lagstiftningen ställer särskilda krav på företag som använder utrustning med köldmedier, bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar ska följa särskilda reglar för att förhindra utsläpp.

Reglerna gäller dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och som äger eller använder köldmedieutrustning i din verksamhet.

Du som är operatör är ansvarig

Den fysiska eller juridiska person som har det tekniska ansvaret för köldmedieutrustningen kallas för operatör/verksamhetsutövare. Som operatör är du exempelvis ansvarig för att läckagekontroll utförs, att föra register över utrustningen, att anlita ett certifierat företag för installation, underhåll, service, läckagekontroll och återvinning av köldmedium.

Årsrapport för köldmedier

Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska sammanställas och skickas in till miljöavdelningen senast den 31 mars nästkommande år.

Nyinstallation och konvertering

Du ska informera miljöavdelningen i god tid innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton CO2e eller mer. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig med detta.

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har minst miljöpåverkan. Vilken typ av köldmedium och vilken mängd innehåller utrustningen, och hur mycket el förbrukar den? Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera. Tycker du att det är svårt kan du kontakta en certifierad kylfirma som hjälper dig med detta.

Skrotningsintyg

När du ska du skrota (nedmontera) en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Du som har det tekniska ansvaret för utrustningen (operatör) ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljöavdelningen. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Skärpta regler för fluorerade växthusgaser i kyl- och frysskåp och kylsystem

Tanken är att köldmedier med stor miljöpåverkan ska fasas ut i etapper och bytas ut till mer miljövänliga köldmedier.

Läs mer i bilaga 3 till EUs f-gasförordning, länk i länkrutan.

Mer information

Länkar till mer information och gällande lagar för köldmediehantering på Naturvårdsverkets hemsida finns i länkrutan. Svenska Kyl & Värmepumpförningen har skapat en hemsida, där kan du få också få information, länk i länkrutan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede