Båtar och miljö

Båtar vid Väderöarna

Tanums kommun har en lång kustlinje från Gerlesborg i söder till Galtö i norr. Fjordar och havsvikar förlänger kustlinjen med åtskilliga kilometer. Kuststräckan är cirka 530 kilometer lång och här finns 350 öar.

Utanför strandlinjen finns ett av den svenska kustens saltaste och renaste hav. Här breder skärgården ut sig med sina kobbar och skär. Det rena och salta vattnet, de fina stränderna och den unika skärgården lockar många att besöka och njuta av Tanums kust.

Den marina miljön är känslig och för att minimera vår påverkan finns det en del åtgärder som vi som vistas där kan göra. Påverkan på havsmiljön från fritidsbåtar är främst utombordsmotorer, båtbottenfärger samt övrigt avfall från användning och skötsel av båtar. 

Nedan finns råd och tips för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar från Miljösamverkan Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede