Skulpturen Pålarne

Skulpturen Pålarne invigdes lördagen den 2 maj 2009. De båda konstnärerna Arne Isacsson och Pål Svensson har i samarbete skapat en unik skulptur som förenar glas, sten och akvarell på ett sätt som aldrig gjorts tidigare.

Statyn, som är totalt fem meter hög, är placerad utanför kyrkan i Fjällbacka och är synlig både från land och hav.

Du kan läsa konstnärernas egna ord om skulpturen i broschyren "Pålarne" genom att klicka på broschyromslaget nedan.

Några citat
"Det är ett fantastiskt konstverk som kommer att bli ett landmärke för Fjällbacka och Tanums kommun. Det är också en hyllning till Arne Isacssons livslånga yrkesgärning i kommunen och hans skapande av Gerlesborgsskolan".
Malin Sellmann, kulturchef i Tanum

"Det är en unik skulptur i unikt samhälle. Kulturen har en viktig betydelse i utvecklingen av Fjällbacka som tätort och skulpturen stärker vår kulturmiljö."
Hans Schub, ordförande i Föreningen För Fjällbacka

Skulpturen Pålarne utanför kyrkan i Fjällbacka.Förstora bilden

Skulpturen Pålarne utanför kyrkan i Fjällbacka.

Skulpturen Pålarne och konstnärerna Pål Svensson (t v) och Arne Isacsson.Förstora bilden

Skulpturen Pålarne och konstnärerna Pål Svensson (t v) och Arne Isacsson.

Förstasidan på broschyren om skulpturen Pålarne.

Förstasidan på broschyren om skulpturen Pålarne.

Skulpturen har finansierats gemensamt av Tanums kommun, Tanums Bostäder AB samt föreningar och privatpersoner i Fjällbacka.