Hållbar destinationsutveckling

Ö som ser ut som ett hjärta

Tanums kliv mot Hållbarhet

Tanums kommun har tagit initiativ till att strategiskt arbeta för en hållbar destinationsutveckling. I kommunens besöksnäringsstrategi har man betonat att tillväxt ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt samt att besöksnäringen pekas ut som en viktig faktor i kommunens nyligen antagna klimat- och miljöstrategin.

Kommunen har vid flera tillfällen verkat aktivt via projekt för en hållbar destinationsutveckling, som ”Hållbar Skärgård”, för ett hållbart friluftsliv i skärgården, och ”Sommarvärdar och infrastruktursatsningar i Fjällbacka” för att möta en hållbar bussturism.

Mot bakgrund till tidigare satsningar och ställningstagande har Tanum och Strömstad valt att ta ansvar för fokusområdet Hållbarhet inom Ett enat Bohuslän. Konceptet "Håll Bohuslän rent" lanserades inför sommaren 2022 med syfte att synliggöra olika initiativ för att motivera människor, besökare och invånare, till att ta hand om sitt eget skräp och gärna bidra till ett renare och finare Bohuslän. På webbplatsen Håll Bohuslän rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samlar vi information och tips, vi vill göra det lätt för våra besökare och invånare att göra rätt och bidra till en mer hållbar plats.

Tanums kommun deltar i Hållbarhetsklivet, år 2020 tog kommunen beslut i kommunstyrelsen att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.

Hållbarhetsklivet

Person som hoppar mellan berg

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring.

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer inom besöksnäringen kan ansluta sig till. Anslutna aktörer beaktar de fyra grundprinciperna vid utveckling och
marknadsföring och delar med sig av konkreta initiativ på vår gemensamma portal hallbaretsklivet.se för att inspirera andra.

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring
Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.

De fyra principerna är;
1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
2. Bra för både boende och besökare
3. Fler besökare när och där det inte är fullt
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ.

Hållbarhetsklivets vision
Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle


Kontakt

Näringslivsenheten

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede