Ett enat och levande Bohuslän året runt

Gruppbild från mötet 10 mars

Möte på Vitlycke Museum 10 mars 2017. Fotograf: Robert Dahlberg

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer kring Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor.

Ett enat Bohuslän
Samtliga kommuner i Bohuslän undertecknade en avsiktsförklaring för offentlig samverkan kring besöksnäringen, som benämns just ” Ett enat Bohuslän”. Det är kommunernas överenskommelse om att arbeta tillsammans för och med besöksnäringen i Bohuslän. Utifrån avsiktsförklaringen har en handlingsplan formulerats och en struktur för hur kommunerna ska arbeta gemensamt med olika frågor. Läs mer om bakgrund och arbetet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya säsonger
Den utstakade linjen är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. För att nå dessa mål krävs både ökade volymer och högre konsumtion per besökare. Men framförallt på andra delar av året än högsommaren, och stor potential är bland besökare från andra länder. De utländska marknaderna har andra resmönster än de som finns i Sverige, med senare semestrar och andra lovperioder. Det ger oss möjlighet att bredda säsongen och fylla på med utländska gäster de perioder som svenskarna reser mindre.
Vi märker också en större tillväxt på de utländska gästnätterna. I takt med att Bohuslän får allt större uppmärksamhet i internationell media, ökar intresset att besöka oss.

Handlingsplan
Kommunerna i Bohuslän har ställt sig bakom en avsiktsförklaring (antagen i kommunfullmäktige i samtliga kommuner 2014) som tydliggör den politiska viljan att arbeta för ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor.

En handlingsplan har tagits fram för att förverkliga intentionen
om ett enat Bohuslän inom besöksnäringen. Den tydliggör ansvar/åtaganden för kommunerna, företagen, Turistrådet Västsverige och lokala turistorganisationer.

Kommunerna har sedan 2015 samarbetat kring prioriteringarna:

- Att stärka varumärket Bohuslän

- Tillståndsgivning

- Att beakta besöksnäringsperspektivet i samhällsplanering

- Kollektivtrafikens betydelse för besöksnäringen

- Cykelleder och vandringsleder i Bohuslän

- Hållbar destinationsutveckling

 

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede